Wij zijn licht

cover

‘Blees, die zelf ook in een woongroep woont, raakte dermate geïntrigeerd door het hongerexperiment onder de bewoners van de Utrechtse woongroep Contact & muziek in 2017 dat ze er een indrukwekkende debuutroman over schreef. De schrijfster wil vooral verklaren hoe de bewoners zover konden meegaan in de dwaling van een hongergoeroe: “Ik heb de afgelopen tien jaar in verschillende woongroepen gewoond,” vertelt ze in een video-interview. “Ik was nieuwsgierig hoe deze ene groep zo heeft kunnen ontsporen. Wat voor dynamiek heerste daar? Wat voor wisselwerking was er tussen de personen?” De genuanceerdheid van het boek is niet alleen te danken aan de vele perspectieven, maar ook aan de ervaring die Blees zelf met woongroepen heeft. Blees heeft gekozen voor een literaire vorm waarin ze elk hoofdstuk een eigen perspectief geeft. Deze ingenieuze benadering heeft vaak een geestig effect.’ – Interview met Gerda Blees door Sander Becker in Trouw

De onbevlekte

cover-2

‘De korte roman die begint met de geschiedenis van een beknotte vrouw transformeert tot lyrische mijmering, tot een bron van historische sensatie en een portret van een “fout” familielid, waarna een sterke dialoog volgt over hoe het voortgaan van de tijd de blik verandert. Zijn proza heeft de ritmische, rijmende kwaliteit en de dichtheid van poëzie. Het loont om De onbevlekte zo te lezen: als een bundel prozagedichten, waarbij de hoofdstukken de verschillende afdelingen vormen, waarin soms herhalingen optreden – als een boek dat uiteindelijk eerder verbrokkelt en uiteen rafelt dan dat de lijnen bij elkaar komen, zoals dat ook gaat met de tijd, met het leven.’ – Thomas de Veen in NRC Handelsblad