De rekeningen van de stad Brugge (1280-1319) - Katrien Vandewoude, Maurice Vandermaesen, Stijn Meersseman

Katrien Vandewoude, Maurice Vandermaesen, Stijn Meersseman | 2020 | Zachte kaft | Nederlands
Nog niet verschenen - verschijnt op 30-09-2020
Niet op voorraad in de winkel
€ 40,00

Beschrijving

Deel II, derde stuk, Indices (1302-1319), door Katrien Vandewoude m.m.v. Maurice Vandermaesen en Stijn Meersseman Voor de kennis van de geschiedenis van een stad zijn haar rekeningen een onuitputtelijke bron van informatie. De Vlaamse steden waren in de dertiende en veertiende eeuw nog machtige organen die een eigen economische politiek voerden. Dat blijkt uit de uitgaven die ze voor representatie bij de vorst en andere politieke partijen doen. Bij tijd en wijle werd er ook eens oorlog gevoerd, wat zich ook weerspiegelt in de rekeningen. Daarnaast hadden steden ook een lokaal beleid te voeren op het vlak van armenzorg, publieke werken en openbare orde. De rekeningen van een stad als Brugge geven een inzicht in de financiën van een belangrijke Vlaamse stad, het beleid dat zij voerde en haar rol in de belangrijke gebeurtenissen van de vroege veertiende eeuw. De rekeningen van Brugge werden voor de zeer bewogen periode 1280-1319 in twee reeksen uitgegeven. Het eerste deel voor de jaren 1280 tot aan de Guldensporenslag werd reeds in 1965 samengesteld door Carlos Wyffels, gevolgd door een index in 1971. De daaropvolgende periode 1302-1319 werd in twee banden uitgegeven door Carlos Wyffels en A. Vandewalle in 1995-1997. De index op dit deel bleef lang uit, maar werd in 2020 gepubliceerd van de hand van Katrien Vandewoude, Maurits Vandermaesen en Stijn Meersseman. De index is een onmisbaar instrument om de rijkdom aan persoons- en plaatsnamen in deze bronnen terug te vinden.
Lees meer

Beschrijving

Deel II, derde stuk, Indices (1302-1319), door Katrien Vandewoude m.m.v. Maurice Vandermaesen en Stijn Meersseman Voor de kennis van de geschiedenis van een stad zijn haar rekeningen een onuitputtelijke bron van informatie. De Vlaamse steden waren in de dertiende en veertiende eeuw nog machtige organen die een eigen economische politiek voerden. Dat blijkt uit de uitgaven die ze voor representatie bij de vorst en andere politieke partijen doen. Bij tijd en wijle werd er ook eens oorlog gevoerd, wat zich ook weerspiegelt in de rekeningen. Daarnaast hadden steden ook een lokaal beleid te voeren op het vlak van armenzorg, publieke werken en openbare orde. De rekeningen van een stad als Brugge geven een inzicht in de financiën van een belangrijke Vlaamse stad, het beleid dat zij voerde en haar rol in de belangrijke gebeurtenissen van de vroege veertiende eeuw. De rekeningen van Brugge werden voor de zeer bewogen periode 1280-1319 in twee reeksen uitgegeven. Het eerste deel voor de jaren 1280 tot aan de Guldensporenslag werd reeds in 1965 samengesteld door Carlos Wyffels, gevolgd door een index in 1971. De daaropvolgende periode 1302-1319 werd in twee banden uitgegeven door Carlos Wyffels en A. Vandewalle in 1995-1997. De index op dit deel bleef lang uit, maar werd in 2020 gepubliceerd van de hand van Katrien Vandewoude, Maurits Vandermaesen en Stijn Meersseman. De index is een onmisbaar instrument om de rijkdom aan persoons- en plaatsnamen in deze bronnen terug te vinden.

Specificaties

Door (auteur) Katrien Vandewoude, Maurice Vandermaesen, Stijn Meersseman
Uitgeverij Academic & Scientific publishers
Uitgave Zachte kaft
Verschenen op 30-09-2020
ISBN / EAN 9782870440186
Taal Nederlands
Aantal pagina's 350