Elke vriendschap met mij is verderfelijk – brieven 1927-1938

‘Uit de onlangs door Els Snick voorbeeldig vertaalde briefwisseling (verschenen als 300ste deel in de serie Privé-domein) blijkt hoe gecompliceerd de vriendschap tussen beide schrijvers was. Zo vraag je je tijdens het lezen van deze boeiende en tegelijkertijd wrange correspondentie voortdurend af hoe Zweig zijn vriendschap tot aan Roths vroegtijdige dood heeft kunnen volhouden. Want prettig is het niet om steeds maar weer het verwijt naar je hoofd geslingerd te krijgen dat je tekortschiet.’ – Michel Krielaars in NRC Handelsblad.