567.796 resultaten

Het gevecht om de vlecht

In 1644 viel de Ming dynastie en begonnen de Mantsjoes met hun verovering van het Chinese rijk. Daarbij stuitten zij soms op grote weerstand. Het verzet van de Chinese bevolking richtte zich niet alleen tegen de nieuwe machthebbers, maar vooral ook tegen het bevel dat zij de haardracht en kledingstijl van de Mantsjoes moesten overnemen. Met name in het gebied ten zuiden van de Lange Rivier (de Yangtse) in de omgeving van het huidige Shanghai heeft de afkondiging van deze maatregel tot zeer bloedige confrontaties geleid. In deze bundel zijn brieven, een necrologie, kronieken, verhalen en verslagen van ooggetuigen opgenomen die tezamen een zeer levendig en soms aangrijpend beeld geven van een korte maar zeer turbulente periode in de Chinese geschiedenis, waarin moord en doodslag, saamhorigheid en bedrog, trouw en verraad, schaamte, wanhoop en vertwijfeling tot grote hoogten werden opgezweept.

Haring van Vlaring

Plato Meno

The dramatic date of Plato’s dialogue Meno cannot be meaningfully determined until this character has been identified as one of the generals from Xenophon’s Anabasis. Researchers have attempted to date Plato’s dialogue immediately prior to this Voyage of the Ten Thousand that began in 401 BC, but have been pushed back to the winter of 403/402 based on conservative estimates. Renewed reading and factual research have filled the gaps so that Meno can finally be pushed forward to the year 401 BC.

Verborgen Verhaal

Frans Habets was een mijnwerker uit Zuid-Limburg. Hij had een bijzonder verhaal te vertellen, alleen vertelde hij het nooit. Zijn verhaal speelde in een onderbelichte episode van onze geschiedenis, de Duitse inval in de meidagen van 1940. In extreme tijden blijken sommige gewone mensen toch heel bijzonder te kunnen zijn. Zo’n bijzondere gewone man was Frans. Met zijn zoon heeft hij enkele belevenissen gedeeld. Het zijn fragmenten, maar die bleken voldoende om het verhaal van Frans als dienstplichtig militair van het Nederlandse leger te achterhalen en het na tachtig jaar alsnog te kunnen vertellen. Hij was gelegerd bij Weert aan de Peellinie. Zijn eenheid liep in de nacht van pinksterzondag 12 mei te Leende in een Duitse hinderlaag. Het is het verhaal van een amateuristisch georganiseerd leger met een aftandse bewapening en een geoliede modern uitgeruste oorlogsmachine als tegenstander. Het Zuid-Limburg uit Frans’ jongere jaren was in veel opzichten verschillend van de rest van Nederland. Deze bijzondere landsstreek heeft hem gevormd, het is deels het decor bij dit verhaal.

Ik zeg nee tegen de NSB

“Ik zei nee…. Negen jaar voordat de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken, richtte Albert Mussert , die geboren was in 1894, de N.S.B. op: de Nationaal Socialistische Beweging. In de daarop volgende jaren ging de N.S.B. steeds meer op de Duitse NSDAP lijken. Mussert wilde dat ons land van Duitsland zou worden. Toen de oorlog voorbij was, werd deze landverrader ter dood veroordeeld en de N.S.B. werd ontbonden. In dit boeiende boek volgen we Carl, die tegen de wil in van zijn vrouw Rira en zijn dochter Annette toch lid van de N.S.B. was geworden. Toen Carl na vier jaar gevangenis straf weer vrijkwam, was hij een totaal ander mens geworden!

Een van de zestien

Het is 1940, het begin van de Tweede Wereldoorlog. In Den Haag woont op dat moment een gezin van een vader, moeder en hun zestien kinderen. Zij doen er alles aan om te overleven. Naarmate de oorlog vordert, is er steeds minder voedsel en brandstof voor de mensen. De mensen worden heel creatief. Wanneer het winter wordt in 1944 is er zodanig weinig voedsel in grote delen van het land, dat er een hongerwinter aanbreekt. De schrijver gaat samen met familieleden verschillende keren op pad vanuit Den Haag op zoek naar voedsel. Hun zoektocht brengt hun verder noordwaarts en zelfs tot in Friesland. Lukt het hen om te overleven? Dit waargebeurde verhaal zijn herinneringen van een tienerjongen die in het begin van de oorlog nog maar 8 jaar was. Het geeft een inkijkje in hoe de mensen in die tijd overleefden. De ervaringen van een tiener zijn pakkend en typisch voor die tijd.

De ziel als vrouw

Het leven zoals wij zielen dat kennen is ontstaan als een spel: het levensspel. Het spel bleek zo verslavend dat we er al gauw allemaal aan meededen. We kregen er niet genoeg van. Dat is niet erg, we hebben immers alle tijd van de wereld. Wij zielen hebben geen clou van ‘tijd’. Alleen door mens te zijn kunnen wij ‘tijd’ ervaren en ervaringen opdoen. Ik ben een oude ziel en dit is mijn verhaal. Ik vertel over ons levensspel en leg uit hoe reïncarnatie werkt. Ik laat zien hoe zielen doelstellingen, groepsdoelen en blauwdrukken voor hun levens bedenken en uitwerken. En hoe die plannen in de praktijk op Aarde kunnen tegenvallen of zelfs mislopen. In dit eerste deel verhaal ik over twee van mijn eigen levens: de kathaarse Aeryse in het Languedoc rond 1200 en de Byzantijnse Murielle in het Constantinopel van 1430.

Meesterlijk Verzet

Meesterlijk verzet is een theatertekst gebaseerd op het gelijknamige boek van historicus Jan Buylinckx. Deze tekst werd geschreven ter gelegenheid van de 75-jarige bevrijding van Hoogeloon, dorp in de Brabantse Kempen. Het beschrijft de rol die het plaatselijke verzet heeft gespeeld in de ondersteuning van de geallieerde luchtlandingen ten Westen van Eindhoven als onderdeel van operatie Market Garden. Johanna van Riel (fictief personage) gidst de lezer/publiek door de schemerige Hoogeloonse bossen langs de waargebeurde verzetsdaden van Adriaan Goossens, Fons van der Heijden en Juffrouw van Hoof. Een eerbetoon aan de helden van toen.

Brieven die van liefde spreken, liegen niet

Op de vlucht voor de V-bommen en de repressie, zijn Staf en Maria van elkaar gescheiden geweest, tijdens de laatste maanden van de tweede wereldoorlog. Na zeventig jaar, zijn meer dan negentig brieven van deze verliefde Antwerpenaren teruggevonden. We lezen in een volkse taal, hoe soms plagend, hun prille relatie groeit in tijden van frustraties, zorgen, onzekerheid en gevaar. Hoe Staf schrijft, terwijl hij de bommen hoort vallen. Hoe ze geduld beoefenen, moed geven en elke brief de hoop uitspreken elkaar spoedig weer te zien. Hoe ze onderschatten hoelang het zal duren, maar geloven in een betere toekomst en alvast plannen maken. Hoe Maria bang wordt bij elke brief die niet komt. En nog banger bij elke brief die wel komt. Hoe desondanks het dagelijks leven voortgaat met opportuniteiten, familiefeesten en nuchtere aanvaarding van de situatie. Hoe ook toen de cinema’s en schouwburgen gesloten waren, terwijl de overheid je brieven controleerde. Hoe ze elkaar leren kennen met hun overeenkomsten en verschillen, terwijl ze hun angsten en verwachtingen uitspreken over de waarde(loosheid) van het leven. Hoe met veerkracht en liefde een relatie groeit die zeventig jaar zal standhouden.

Valse Politiek en nog wat meer

Het gestuntel van politici wordt in dit boek duidelijk naar voren gebracht. "Het beloven maar niet geven doet de politicus in vreugde leven". komt u veel tegen. Een politicus in de eerste plaats uit op macht voor zichzelf en hij wordt daarbij vrijwel nooit geremd door enige kennis van zaken. In de tweede plaats komt de macht van de partij zonder dewelke hij geen valse politiek kan bedrijven. Op de derde plaats komt de baantjescarrousel. Die moet er voor zorgen dat wanneer het onverhoopt toch mis gaat, er een vangnet is of minstens door zijn valse collegae wordt geschapen.. Het argeloze slachtoffer is het stemvee dat door deze minne figuren chronisch wordt misleid met valse beloften over meer geld, meer vrij en korter werken.

De vrouwen rond Thomas Mann

Las lang in oude dagboeken uit de Klaus Heuser-periode, toen een gelukkige minnaar. Het mooiste en ontroerendste afscheid in München, toen ik voor het eerst “de sprong in het droomachtige” deed en zijn slaap tegen de mijne legde. Nu ja – geleefd en liefgehad. Donkere ogen, de tranen voor mij vergoten, geliefde lippen die ik kuste – het was er, ook ik heb het gehad, ik zal het mezelf kunnen zeggen als ik sterf. Op 20 februari 1942 memoreerde Thomas Mann in zijn dagboek de korte passie die bij hem in augustus 1927 opvlamde voor Klaus Heuser, een jongen van zeventien. Pas toen in 1975 zijn dagboeken werden gepubliceerd kwam aan het licht dat hij een geheim met zich meedroeg: een nooit tot wasdom gekomen homoseksueel verlangen erkende hij op latere leeftijd als een tragedie in zijn leven. Het roept de vraag op hoe hij zich verhield tot de vrouwen die hij toeliet in zijn privédomein. Zijn huwelijk van ruim vijftig jaar met Katia Pringsheim werd gekenmerkt door liefdevolle kameraadschap. Zijn dochter Erika was een onmisbare steunpilaar. Zowel privé als zakelijk verbond hij zich met vrouwen van wie hij wist of voelde dat ze hem vrij konden laten in een eigen domein. Zijn gespletenheid voor wat betreft zijn voorkeuren reserveerde hij voor zijn schrijftafel. Voor de vrouwen in zijn directe omgeving bleef hij een ‘eeuwige Tristan’ – een man die begeerlijk kon zijn, maar met een onuitgesproken verbod op volledige overgave.

Xenophon Agesilaos

Xenophon (ca. 430-354), een rijke Athener en leerling van Sokrates, verliet Athene in 401 om deel te nemen aan een expeditie met tienduizend Grieken onder leiding van de Perzische gouverneur Kyros tegen zijn broer Koning Artoxerxes. Na de nederlaag bracht Xenophon het leger terug naar de kust van de Zwarte Zee, waarop hij zich aansloot bij de Spartaanse koning Agesilaos die door zijn succes in de oorlog tegen Artoxerxes de staat der Lakedaimoniërs in de afgrond stortte. Toen zijn vriend in 360/359 stierf, schreef Xenophon voorliggende lofrede.

De tien van Renesse

EEN WAARGEBEURD, DRAMATISCH OORLOGSVERHAAL DAT VERTELD MOET WORDEN Samen met zijn broer, een aantal Engelse piloten en verzetsmensen wil Leen Jonker ontsnappen van het geïsoleerd liggende Schouwen-Duiveland om op het vijf kilometer verderop gelegen Noord-Beveland de geallieerden te gaan helpen. Wat dat voor consequenties heeft, hadden de mannen nooit kunnen voorzien. Tien Zeeuwse mannen en een Armeense officier - die weet te ontsnappen - worden opgepakt. De vergelding van de bezetters is verschrikkelijk: de mannen worden gemarteld en tijdens een Standgericht veroordeeld tot ophanging. Hun vrouwen, kinderen en familieleden worden daarna verdreven uit hun huizen. Wat ging aan dit drama vooraf? Wie verraadde hen? Waarom ging het mis? Het ophangen van de 'Tien van Renesse' op 10 december 1944 is een van de represailles door de Duitsers in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ouvertures van een ver verleden

‘Ik ben een Nederlander.’ Verontwaardigd reageerde Harrie als Nederlanders voor de zoveelste keer vroegen of hij een Indo was. Het maakte hem woest. Een Nederlander was hij, altijd geweest en dat zou altijd zo blijven. In de autobiografische roman ‘Ouvertures van een ver verleden’ volg je het leven en de familiegeschiedenis van Harrie, een in Nederlands-Indië geboren Nederlander met Nederlands-Indische ouders. Door zijn ogen en door de zoektocht van zijn dochter Sofie kijk je mee in het heden en het verleden van Harrie en ontvouwt zich een meeslepend verhaal van zijn jeugd in Nederlands- Indië. Je bent getuige van de impact van de tweede wereldoorlog, cultuur en afkomst op het gezin en wat er voor nodig was om bij elkaar te blijven en te overleven. Verder ontdek je hoe de keuzes van anderen en gebrek aan eigen keuzevrijheid het leven van Harrie zodanig heeft bepaald, dat hij niet het leven kon gaan leven waar hij zo naar verlangde. Zowel toen het gezin moest overleven in de oorlog en later bij het opbouwen van een nieuw bestaan zowel in de Republiek Indonesië als hier in Nederland. Juist daardoor staat Harrie ook stil bij zijn familiegeschiedenis en merkt hij op hoe het verlangen naar een beter leven en jezelf meer kansen geven als een rode draad door zijn familiegeschiedenis loopt. Ga mee op deze unieke reis van Harries leven. Leef van dichtbij mee met de gelukkige momenten, de onmacht, het verdriet en de hoop. Ervaar hoe het leven van een gewone man toch antwoord geven op de Sofies vraag “Wie ben ik om wie ik ben?” en hoe dat ook nu nog in latere generaties voortleeft.

Dat bepaal je zelf

'Je hoort zo vaak roepen dat het niks uitmaakt wat je zegt. Dat er door de politiek toch niet naar je wordt geluisterd. Dat is niet waar, kan ik uit eigen ervaring vertellen. Maar je hebt wel doorzettingsvermogen nodig.' Menno Loos, de drijvende kracht achter het burgerinitiatief 2 Miljoen Handtekeningen, heeft als vrijwillig, onbetaald lobbyist jarenlang gestreden voor een nieuwe Donorwet. En het is gelukt. Uiteindelijk stemden zowel de Tweede als de Eerste Kamer in met een systeem van actieve donorregistratie. Zodat nu elke Nederlander wordt geacht zelf een keuze te maken hoe hij of zij in het donorregister opgenomen wenst te worden. Als burger kun je dus meer bereiken dan je denkt. De democratie zijn we samen. Samen met journalist Ed van Eeden schreef Menno Loos dit boek, Dat bepaal je zelf. Het is veel meer dan een eigen verslag over de tien jaar strijd die geleid heeft tot de nieuwe Donorwet. Want tal van voor- en tegenstanders, politici, bestuurders, medici en ervaringsdeskundigen komen aan het woord over hun kant van het jarenlange democratische proces en de lobby van Menno, die hebben geleid tot de nieuwe Donorwet.

Machine Gun Battalion

‘In the distance star shells and rockets festooned the night and the thunder of the guns was never still’ Souvenirs of the Great war (1914-1918) are numerous among the members of Company B. is additional souvenir has been published for the purpose of co-ordinating all the memories of our war experiences and of cementing more rmly the many friendships resulting from intimate association with each other under all sorts of conditions. (Leslie S. Baker) ‘A necessary preservation of the past, e Company History: e Story of Company B, 106th Machine Gun Battalion, 27th Division, U.S.A.’ Perry Pierik

De zoektocht naar Lexa

Het is 29 september 1943. In Amsterdam wordt het Joods Nieuwjaar, ‘Rosj Hasjana’, ruw verstoord door een grote razzia waarbij de nazi’s ca. 5000 joodse mensen oppakken en naar Westerbork transporteren. Ook Lexa Nordheimer, dan drie jaar oud, wordt samen met haar ouders en grootouders opgepakt. Haar grootvader Salomon Nordheimer overlijdt in Westerbork. Enkele maanden later wordt zij met haar ouders en oma naar Bergen-Belsen gedeporteerd. Daar overlijdt eerst haar vader en korte tijd later haar oma, beide zijn uitgehongerd. Kort voor Bergen-Belsen wordt bevrijd zetten de nazi’s Lexa en haar moeder in een trein die later bekend wordt als ‘Het Verloren Transport’, ook wel het Laatste Transport genoemd, met nog 2500 andere gevangenen. Een gruwelijke reis van bijna twee weken volgt, een reis zonder eten of drinken en uiteindelijk staat de trein stil in Tröbitz waar ze worden bevrijd door het Russische leger. Dan zijn in de trein al 200 mensen overleden, bijna allemaal hadden ze vlektyfus. In Tröbitz overlijden nog eens 320 doodzieke mensen waaronder Lexa’s moeder Leny Nordheimer-Leefson, 42 jaar jong. Maar waar is Lexa, dan vijf jaar oud, gebleven? Daar gaat dit boek over.

Merkstenen

In de universitaire wereld staat kennis centraal. Die wordt doorgegeven, maar ook in vraag gesteld. Dankzij creatief wetenschappelijk onderzoek verleggen kennisgrenzen zich voortdurend. De impact van de academische wereld op maatschappelijke domeinen zoals de technologie, de industrie, de economie en de medische sector kan niet overschat worden. Om deze belangrijke maatschappelijke functie te blijven vervullen, heeft de moderne universiteit zich ontpopt tot een dynamische en ondernemende instelling. Vertrekkend vanuit zijn persoonlijke ervaring en kennis van het innovatielandschap in België heeft Jos Bouckaert de ontwikkeling van de ondernemende onderzoeksuniversiteit beschreven. Elke fase is opgevat als merksteen, een cruciale stap in een groter verhaal. In dit lijvige werk schetst Bouckaert hoe in de tweede helft van de 20e eeuw een unieke constellatie van politici, rectoren, ondernemers, filantropen en vooral wetenschappers de basis legde van de huidige kenniseconomie in België. Met de postume uitgave van dit levenswerk brengen collega’s en vrienden hulde aan Jos Bouckaert.

We Kijken ernaar maar Zien we het ook 3

Naast de te doen gebruikelijke interessante populairwetenschappelijke onderwerpen wordt in dit deel 3 een belangrijk ander onderwerp toegevoegd: de politiek. Politici en hun partijen worden kritisch nader bekeken. Hun onuitvoerbare beloftes worden aan de kaak gesteld en zelfs wat belachelijk gemaakt. Om hun ambities maar waar te kunnen maken liegen en bedriegen zij er listig op los. Daarbij bedienen zij zich van de meest extreme kretologieën. Hier en daar zou je zelfs kunnen spreken van landverraad! Het slachtoffer bij dit alles is altijd de stemmer. Vaak omdat het al jaren een soort gewoonte is geworden op wie ze stemmen en "omdat hun stem toch geen gewicht in de schaal legt". Ze trappen gedachteloos in de vallen die politici voor hen spannen. Elke stem legt echter wel degelijk gewicht in de schaal en alleen deze lieden wegstemmen zal ons van hen verlossen.

Hein

Hein van der Zouw, mijn veel te jong overleden oom. Dit is een geromantiseerde biografie over Hein van der Zouw, geboren op 26-3-1916 in Barwoutswaarder bij Woerden en overleden op 8-2-1936 aan boord van een binnenvaartschip in de haven van Rotterdam. Hein was de tweede zoon in het gezin van Piet van der Zouw en Marrigje Nieuwpoort. Hij is nog net geen twintig jaar oud geworden. In dit geromantiseerde verhaal probeert de auteur, Heins neef Hennie van der Zouw uit Alblasserdam, zijn oom Hein midden in het leven van die tijd neer te zetten. Zodat we hem niet zullen vergeten.....

Mysterie op de Nieuw Amsterdam II

Schrijver vaart in 1967 met de Nieuw Amsterdam II mee op een aantal cruises in de Caraibische Zee. In ket verhaal worden de eilanden in de Caraibische Zee alsmede het noorden van Zuid Amerika beschreven, gebaseerd op zorgvuldig bewaarde foto's van de schrijver en zijn medeopvarenden uit die periode die in het boek zijn opgenomen. Ook een aantal anekdotes uit die periode schetsen een beeld van de leef-en werkomstandigheden van de bemanning. In 1943 wordt de Nieuw Amsterdam II ingezet als troepentransportschip en vervoerd op een van die reizen Duitse krijgsgevangenen van Cairo naar Kaapstad. Tijdens die reis pleegt een van die krijgsgevangenen een moord op een medegevangene die pas in 1967 op een dramatische manier tot een ontknoping komt

Als Koning Winter regeert

Arie Pieters, woonachtig in 's-Gravendeel, is in het dagelijkse leven o.a. actief als fotograaf, tekstschrijver op het gebied van reclame & promotie en freelance correspondent voor een regiokrant. Eerder schreef hij boeken over de monumentale bomen en de natuur in de regio waar hij zelf woont; de Hoeksche Waard. Hij is van jongs af aan altijd al geïnteresseerd geweest in vogels, dieren en de natuur in het algemeen. Als actief lid van ondermeer Vogelbescherming Nederland en coördinator van de regionale bomenwerkgroep in de Hoeksche Waard, zet hij zich als vrijwilliger ook in het dagelijkse leven in voor de natuur. Hij heeft de afgelopen zes jaar ook twaalf boeken geschreven over tal van onderwerpen die betrekking hadden op het verleden. In dit boek kijken we naar de 'echte' winters van vroeger. Aan de hand van ruim honderd foto's kijken we enerzijds naar unieke winterlandschappen, maar ook naar hoe een strenge winter voor veel overlast en problemen kan zorgen. De focus ligt in dit boek vooral op de winters tussen 1888 en 1950. We starten onze fotografische reis terug in de tijd in 1888 bij de bevroren Niagara watervallen, die voor sprookjesachtige beelden zorgden in dat jaar.

The Blue Max in World War I

Met zestien aan tafel

In 1985 had Jos Vanachter zijn voorwoordjes voor de Maandbrief van de Gezinsgroepen (van 1978 tot 1983) gebundeld in een leuk boekje, ‘De tafel van zeven. Kroniek van een Vlaams gezin’. Maar er kwamen nog ruim 30 jaren bij. Het hallucinante coronajaar 2020 bood de tijd, de ruimte en de gelegenheid om een vervolg samen te stellen: van 1983 tot 2017. Dit boek is gebaseerd op drie invalshoeken: het vervolg van de Gezinsgroepen, tot in 2017 met een grote dankviering de vereniging stopgezet werd. Tegelijkertijd krijg je een inkijk in de groei en bloei van het gezin van Jos en Ria Vanachter–De Wachter. Een typisch Vlaams gezin, met tegelijk een universeel herkenbaar verhaal. En tot slot reflecties over het onderwijs: niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Europa en zelfs in Amerika en Turkije. Als achtergrond komen heel wat schokkende gebeurtenissen op wereldvlak ter sprake, vooral op het gebied van natuur, cultuur, politiek en Kerk. Dit boek presenteert een historisch document van een boeiende en snelle tijd, waarin geloof, hoop, liefde, vertrouwen en dankbaarheid de boventoon voeren.

Warlords of the German Empire 1914-1918

De strijd om de Duitse Afrikaanse Koloniën

De strijd om de Duitse Afrikaanse koloniën Oost Afrika – Zuidwest Afrika – Kameroen – Togo 1914-1918 behandelt de ondergang van de vier koloniën als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Het steeds belangrijker wordende Duitsland wilde aan het eind van de 19e eeuw ook koloniën net als veel van de andere Europese mogendheden. Met name Groot-Brittannië en Frankrijk waren een voorbeeld. In Afrika werden een viertal koloniën verworven. Het boek richt zich op het militaire aspect, aan de ene zijde de verdediging van het Duitse bezit, aan de andere zijde de Britten en Fransen. De Britten waren vooral ingesteld op het uitschakelen van de Duitse strijdkrachten, de Fransen waren er vooral op uit hun koloniale bezittingen uit te breiden en de aan Duitsland overgedragen bezittingen terug te krijgen. De Belgen, ondanks de Duitse overval op hun land, waren liefst buiten de strijd gebleven en Portugal wilde pas meedoen met de Geallieerden toen er zonderinspanning uitbreiding van hun grondgebied mogelijk was. Drie Duitse koloniën verdedigden zich zo goed mogelijk. Door de strijdmethode aan te passen naar meer onconventionele methoden, vergelijkbaar met die van de guerrilla, duurde de strijd om Oost Afrika tot 25 november 1918. De strijd om Zuidwest Afrika werd van de Britten overgenomen door de Zuid-Afrikanen. Dit had een rebellie in het leger tot gevolg. Een kwart van de troepen wilde niet tegen de Duitsers vechten. De strijd kwam hierdoor moeizaam op gang. Er werd door de Schutztruppe zeer kundig gestreden tegen een drievoudige overmacht. De strijd eindigde op 9 juli 1915. De strijd om Kameroen duurde voor de Geallieerden veel langer dan gedacht. Zij bezaten een grote overmacht. Na bezetting van de kustzone, trokken de Schutztruppe terug in het binnenland. De onbekendheid van de Geallieerden troepen met het terrein en de regentijd verlengde de strijd in oerwoud en moerassen. Uiteindelijk trokken de Schutztruppe en Askari zich terug in de Spaanse enclave Muni. In hun gevolg trokken de Duitse burgerbevolking en vele tienduizenden inheemsen mee de grens over. De troepen met hun opperbevelhebber en de gouverneur capituleerden niet. De strijd om Togo duurde geen maand, en de gevechten een week. Een verdediging tegen een tienvoudige overmacht was zinloos.

Arabische Lente

De Arabische Lente vormt het kernthema van dit werk. Er wordt een poging gedaan om de beeldvorming van de Arabische Lente in het Nederlandstalige mediadiscours aan te snijden. Twee essentiële factoren van de Arabische opstanden sinds december 2010 worden onder de loep genomen. Hoe wordt de revolutie gemediatiseerd enerzijds? En in hoeverre wordt deze geïslamiseerd anderzijds? In eerste instantie wordt een blik geworpen op de mediatisering van de Arabische Lente, omdat de mediatieke factor een onmisbare rol speelde tijdens de Arabische opstanden, niet alleen plaatselijk, maar ook wereldwijd door hun gevolgen die verder gingen dan de Arabische geografie. Anderzijds wordt er aandacht besteed aan de islamisering, want de politieke islam was aanwezig gedurende alle fasen van de Arabische Lente. De religieuze factor is dan ook van zeer groot belang, al is dit zeker niet de enige factor.

Memoires 1998-A

9 maart 1998 Rechtbank Amsterdam, Dedel-zaal (…) Doeleman betoogde dat ik tegen Verploeg fleemde dankbaar te zijn. „Dat ben ik nog,” riep ik uit. „Verploeg is zelfs zijn boekje te buiten gegaan door een getuige voor mij uit Zuid-Afrika te laten overkomen.” Maar verder was het toch de bloody limit dat Doeleman, namens Abram, Verploeg en de NVJ zat te verklaren dat ik mijn carrière heb gebouwd op het beledigen en belasteren van mensen! Dat werd gewoon zo gesteld. Ellen gaat het verslag opvragen. „Ik denk dat dat erin zal staan,” zei ze. Ellen heeft de zaak uitstekend gepresenteerd. Ellen benadrukte met kracht dat Verploeg en Abram verstek lieten gaan met „de oorlog tegen Van Mierlo.” Ellen ontkende, terecht, dat met de NVJ was afgesproken dat ik mijn mond nooit meer open zou doen, maar Doeleman beweerde dat Ellen stond te liegen.

Julien Trioen

Julien Trioen is geboren in Dranouter in west-Vlaanderen. Maar waar komen zijn voorvaderen vandaan? De zoektocht brengt ons naar Loker. Deze plaats speelt een beangrijke rol, want niet alleen zijn vader en grootvader komen daar vandaan, maar ook zijn overgrootvader. Maar de stamvader komt oorspronkelijk uit Nieuwkerke. Naast de mannelijke lijn Trioen zijn in dit boek ook de vrouwelijke lijnen opgenomen. En hoewel de meeste personen uit west-Vlaanderen komen, maken we geregeld een uitstapje naar noord-Frankrijk met als hoogtepunt een stamvader in Italië.

Lente Is Voor Eeuwig

"Lieve Lies", staat er bovenaan alle brieven die de veertienjarige Aster Scheppers op haar oma's zolder vindt. Ze is nieuwsgierig, en leest de brieven waardoor ze in contact komt met Lenthe Bauer. Maar wie is dit geheimzinnige meisje? Waarom schrijft ze aan Lies? En nog belangrijker, waarom liggen deze brieven ongeopend op Oma's zolder? Duik samen met Aster en Lenthe in de tweede wereldoorlog, ga mee in een verhaal van brieven, kistjes en vriendschappen. Voel mee, met wat vriendschappen en vrienden moesten doormaken. En bovenal, krijg antwoord op de vele vragen.

Bomhond, showhond of poulet

Over een van de meest donkere periodes in de Nederlandse geschiedenis is veel verteld, maar niet eerder stond de mens en de hond centraal. Hoe verging het onze trouwe huisgenoot tijdens de Tweede Wereldoorlog? Want ook in die vijf verschrikkelijke jaren waren er honden. Showhonden die nog altijd streden voor het kampioenschap, honden die berichten overbrachten voor de troepen, honden die mensen redden en honden die tanks moesten opblazen. En honden die als voedsel dienden. Er werd met honden gewerkt, er werd met honden geshowd, er werd met honden gevochten, er werd met honden gesport. Honden waren huisdieren van wereldleiders aan beide zijden van het front. Rassen kwamen op, rassen werden bekend of juist vergeten. Honden waren mensenredders, en honden waren een verschrikking voor mensen in de concentratiekampen... “Bomhond, showhond of poulet” geeft een in Nederland niet eerder beschreven beeld van al die hondenactiviteit in Nederland en aan de fronten van de oorlog. Een beeld dat zowel mensen die alles willen weten van honden, als mensen die alles willen weten van de oorlog zal intrigeren. Over de auteur Een passie voor honden, een diepe interesse voor de geschiedenis. Het combineren van deze interesses heeft geleid tot dit boek. Andre Heuzer is journalist en communicatieadviseur, en schrijft al een aantal jaren voor Dogzine en daarvoor voor de Hondenwereld. Buiten het schrijven om zijn zijn vier honden en het rondtrekken in Europa met zijn echtgenote en honden zijn grote liefhebberij. Bomhond, showhond of poulet is het eerste deel in de serie “Honden in de geschiedenis” waarin de hond en zijn rol in de cultuurgeschiedenis centraal staat.

Tawé Shayó ta konta