26.655 resultaten

Sociaal werk doordacht

Wat is de professionele identiteit van het sociaal werk? Wat zijn kernwaarden, kernbegrippen en kernelementen? Wat betekent dit voor de beroepsuitoefening, en voor opleiding en professionalisering? Sociaal werk doordacht beschrijft een aantal belangrijke kernelementen van de professionaliteit van het sociaal werk. Zo wordt ingegaan op de missie en het specif ieke van het methodisch werken in het sociaal werk. Een aantal belangrijke begrippen wordt uitgewerkt: socioprudentie, sociale reflexiviteit, integraal werken en beleidscontextueel werken. Sociaal werk doordacht is een initiatief van het landelijk Platform Lectoren Sociaal Werk. Het platform levert hiermee een bijdrage aan het denken over de professionaliteit van het sociaal werk. Door het samenbrengen van de binnen diverse lectoraten ontwikkelde perspectieven en kennis, worden de identiteit en kennisbasis van het sociaal werk versterkt.

Hij leidt mij...

Een geliefde verliezen is een zeer ingrijpend gebeuren in een mensenleven. Je kunt je er niet op voorbereiden en je moet de weg alleen gaan. Tineke Kamminga verloor in 2015 haar man Jan na een slopend ziekbed. Het hielp haar om te zien hoe anderen omgingen met ziekte en rouw, hun worsteling, maar ook hun houvast in het diepe dal waar zij doorheen gingen. Iedereen heeft na een verlies een eigen verhaal. Toch zullen er altijd raakvlakken zijn in de ervaring van het intense gevoel van gemis. Dit is haar verhaal. “Door een inkijkje te geven in mijn leven als rouwende heb ik me kwetsbaar opgesteld. Het zal nooit te begrijpen zijn wat zeer verdrietige mensen doormaken, maar misschien brengt mijn schrijven het iets dichterbij voor diegenen die om hen heen staan.”

Grensjongeren

Wie zijn toch die jongeren die herhaaldelijk met de politie in aanraking komen? Waarom houden deze jongeren zich niet aan de grenzen van wat wel en niet mag? Waarom overschrijden zij onze normen? Dit boek gaat in op twee categorieën grensjongeren. Eerst richt de aandacht zich op jongeren die een groot risico hebben om tot wettelijk strafbaar gedrag te komen. Zij bezorgen hun omgeving en hun hulpverleners veel last. Zij lopen gevaar af te glijden naar gedrag dat hen met de politie in aanraking brengt. Vervolgens is de aandacht gericht op jongeren die al tot strafbaar gedrag zijn gekomen en daarvoor worden behandeld en gestraft. Veel van deze jongeren blijken in herhaling te vallen van hun delinquente gedrag. Zij hebben kans definitief het verkeerde pad op te gaan. Hoe heeft het zover kunnen komen? Dit boek geeft inzicht in de problematiek van deze grensjongeren. Het laat hun achtergronden zien, hoe hun ontwikkeling verliep, wat hun problemen zijn en hoe de hulpverlening zich inspant het tij te keren.

Verlost, en nu ?

In 2019 publiceerde Uwe Porters haar bestseller Verlos ons, waarin ze verhalen uit de verloskamer deelde. Maar Uwe is meer dan een vroedvrouw, ze is een vroedvrouw die toevallig ook moeder werd. In haar nieuwe boek, Verlost, en nu? schrijft zij over de periode die start vlak na de verlossing, over hoe allesoverheersend mooi en tegelijkertijd verlammend die kan zijn. Na de bevalling beginnen moeder, partner en kind aan een fase waarin niets zeker is. Op de tast, en gewapend met groot kraamverband, is het zoeken naar evenwicht, diep graven naar die nieuwe identiteit. Uwe Porters diept het begrip ‘postpartum’ in al zijn facetten uit, tot wat het is, wat het kan zijn en wat het zou moeten zijn. Ze bespreekt taboes zoals bezoek in je kraamperiode en verschillende vormen van mentale veranderingen, maar bovenal wil ze een schouder bieden om op te leunen. Een openhartig en herkenbaar boek over de groeipijnen van een moeder.

De dwaling van de beeldenstormer

Deze bundel houdt een fris pleidooi om bewust om te gaan met onze traditie, want als we vandaag zijn wie we zijn, is dat ook te danken aan de vorige generaties. De tien essays handelen over onze identiteit, als individu, maar ook als lid van een ruimer sociaal en cultureel-historisch verband.Koen Lemmens onderzoekt wat het betekent om een maatschappelijke structuur, instellingen, sociale zekerheid, cultuur, taal of religie van voorgangers te erven. En wat het betekent om ze vervolgens over te dragen aan wie na ons komt.

Kom tot bloei!

Wil jij je ontwikkelen? Doen wat in je hart leeft? En de talenten inzetten die God je gegeven heeft? Corinne Starreveld miste een boek dat niet over succes alleen ging, maar dat haar zou helpen de uitdagingen die een loopbaan geven, aan te gaan. Ze schreef een praktische en vrolijke gids met verhalen uit haar eigen werkende leven. Over je passie vinden, jezelf zijn en over een betekenisvolle carrière. Je leert over de verschillende seizoenen in je loopbaan. Corinne vertelt over stress, menstruatie, emoties, ambitie en meer. In het boek staan tests die je direct zelf kunt doen. Na het lezen van deze gids zit jij vol inspiratie voor jouw loopbaan!

Begin met het waarom

Simon Sinek laat in Begin met het Waarom zien dat wie zich richt op het Waarom succesvoller, invloedrijker en innovatiever is. Alle grote, inspirerende leiders hebben één ding met elkaar gemeen: ze weten dondersgoed waarom ze doen wat ze doen. Met vele praktijkvoorbeelden helpt Sinek je om het Waarom weer centraal te stellen, en zo beter en authentieker leiding te geven. Want zij die handelen vanuit hun Waarom manipuleren niet; ze inspireren. En mensen volgen hen niet omdat het moet, maar uit vrije wil. Deze must-read heeft wereldwijd al miljoenen lezers geholpen om ingesleten denkpatronen los te laten en zich met succes te richten op wat er echt toe doet.

De kracht van gedachten

Populaire auteur Steffi Vertriest schreef met dit boek haar meest persoonlijke verhaal. Met als rode draad: een positieve mindset die ervoor kan zorgen dat jij alles kan bereiken wat je maar wilt. Gaan je gedachten nu meteen naar allerhande voorbeelden grijpen om dit tegen te spreken? Zoals in: “Tuurlijk Steffi, ik wil piloot worden, maar mijn ogen zijn niet goed genoeg daarvoor”, of “ik wil het liefst van al ronddobberen op een groot jacht op de Middellandse Zee, maar met mijn loontje gaat dat niet lukken”, of de klassieker “ja ik wil zoveel, maar ik heb kinderen”…?! Perfect, net die mindset wordt in ‘De kracht van gedachten’ aangepakt. Bovendien doorspekt de auteur dit boek met een vleugje spiritualitiet. Down to earth of net heel zweverig, dat hangt van jou als lezer af. Spiritualiteit kreeg in het leven van Steffi een belangrijke plaats, op welke manier ze dit invult en beleeft, lees je in dit boek dat voorgoed jouw leven zal veranderen.

Zelf aan de slag !

VOORDEELBUNDEL Nederlandse Bewerking The Science of Getting Rich en The Science of Being Well

THE SCIENCE OF GETTING RICH Massaal maakten mensen over de hele wereld door het succes van de dvd en het boek The Secret kennis met de Wet van Aantrekking (Law of Attraction). Het blijkt dat we met de kracht van onze gedachten in staat zijn om alles aan te trekken wat ons voorstellingsvermogen kan bevatten. Diegenen die dit geheim kenden en toepasten, leefden een succesvol leven. Velen van hen kunnen we rekenen tot de grootsten der aarde. De makers van The Secret hebben zich gebaseerd op een boek van meer dan 100 jaar oud, geschreven door Wallace D. Wattles: The Science of Getting Rich. In dat boek onthult Wattles "het geheim", maar bovendien neemt hij de lezer bij de hand met een heldere en praktische handleiding in het toepassen van de Wetenschap van Aantrekking van rijkdom. Een boek dat de tand des tijds heeft doorstaan en door de Nederlandse bewerking nu toegankelijker is dan ooit! Wallace D. Wattles (1860 - 1911), auteur Na vele mislukkingen in zijn leven, bestudeerde hij het werk van bekende filosofen uit zijn tijd, zoals Descartes, Spinoza en Emerson. Zo ontdekte hij de bijzondere kracht van gedachten. Door de principes zelf toe te passen verwierf hij op latere leeftijd faam en rijkdom. Wattles stierf kort na de publicatie van zijn klassieker The Science of Getting Rich, welke een levensveranderend effect teweeg bracht bij velen die de aanwijzingen uit het boek opvolgden. Bovendien inspireerde hij veel succesvolle schrijvers en trainers op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in de voorbije eeuw, zoals Napoleon Hill, Anthony Robbins en Bob Proctor. Bart van den Hoogen, Life Success Trainer & Coach Na de kracht van gedachten en de Wet van Aantrekking te hebben ontdekt via The Secret en diverse boeken, volgde hij het Science of Getting Rich Seminar en andere opleidingen van o.a. Bob Proctor en Michael Beckwith uit The Secret. In MindWorks.eu leeft hij als Life Success Consultant van Bob Proctor zijn grote passie: mensen helpen het beste uit zichzelf te halen! Ook is Bart medeoprichter van de New Thought Society, een club van succesgeoriënteerde mensen die elkaar helpen en steunen bij het bereiken van hun dromen en doelen. Hij bewerkte de Wattles klassieker in het Nederlands en voegde bovendien een inleidend en afsluitend hoofdstuk toe. THE SCIENCE OF BEING WELL Een gezond mens heeft duizend wensen, een ziek mens maar één: gezond zijn. We willen allemaal gezond zijn, gezond blijven en vitaal ouder worden. The Science of Getting Rich, de meer dan 100 jaar oude klassieker van Wallace D. Wattles, heeft miljoenen mensen geïnspireerd en geholpen om bewust te worden van de kracht van onze gedachten. De opvolger is er nu eindelijk in een Nederlandse bewerking: The Science of Being Well (De Wetenschap van Gezond Zijn), een stap voor stap handleiding in het behouden en verbeteren van onze gezondheid. Een complete instructie in het gebruik van het Universele Gezondheidsbeginsel dat in ieder van ons schuilgaat, eenvoudig en zonder veel franje uitgelegd, zodat iedereen zonder kennis van metafysica het toch perfect kan volgen. Onze gedachten beïnvloeden onze onbewuste lichaamsfuncties, maar in The Science of Being Well ontdekken we eveneens hoe we onze bewuste lichaamsfuncties zodanig kunnen uitvoeren dat het Gezondheidsbeginsel optimaal onze levenskrachtenergie kan gebruiken voor een leven van gezondheid en welzijn.

Mijn dorp aan de waterkant

Een boek dat je terugvoert naar de tijd waarin alles overzichtelijk leek waar taal en rekenen de belangrijkste schoolvakken waren. Toen een lagere school nog totaal anders was dan de basisschool nu. De leerlingen hadden nog respect en de leraar had nog gezag. Je woonde in een dorp en niet op een nieuwe verkaveling. Je verplaatsen deed je met de fiets omdat je geen auto had. Je telefoon, als je die al had, bleef thuis staan verbonden met een draad. Je zag nog mensen in werkplunje op straat lopen. Mensen met beroepen die nu uitgestorven zijn. Er was toen in bijna elke straat wel een café. Cafés die nu verdwenen zijn of vervangen door tavernes.

Boerenknechtje anno 1936

Dit boek is niet alleen een roep om recht voor de meest kwetsbaren, maar ook een ode aan de veerkracht van de mens. Het vertelt het verhaal van een kind dat geen kind meer mag zijn, maar zich toch staande weet te houden in een wereld van onrecht, uitbuiting en vernederingen. Hans van de Glind groeit op in een tijd van crisis, armoede en oorlogsdreiging. Als hij in april 1936 van school komt, moet hij zijn droom om verder te leren opgeven. Dertien jaar is hij nog maar als hij van huis moet om als boerenknechtje bij te dragen aan het gezinsbudget en pijnlijk geconfronteerd wordt met de grote verschillen tussen arm en rijk. Hans heeft een scherp oog voor wat mensen doen en wat hen beweegt. Hij denkt na over de grote vragen van het leven en neemt geen genoegen met gangbare antwoorden. Hij vraagt zich af wie hij is en wat zijn plaats is in de wereld en uiteindelijk heeft hij het lef om op te staan en zijn éígen verhaal te schrijven. Het maakt Boerenknechtje anno 1936 tot een actueel, inspirerend en hoopvol verhaal. Johannes Jan van de Glind (1922-2000)beschreef vele jaren later zijn ervaringen als boerenknechtje. Twintig jaar na zijn overlijden bewerkte zijn zoon Dirk (1959) zijn verhaal tot dit bijzondere boek.

Op weg naar stage en werk

Op weg naar stage en werk is bedoeld voor jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum en/of andere leer- en gedragsstoornissen die stage gaan lopen of een plek op de arbeidsmarkt zoeken. In een twintigtal lessen worden sociale en communicatieve vaardigheden die nodig zijn op de werkvloer besproken en geoefend om zo de kansen op een succesvol verloop van een stage of toetreding tot de arbeidsmarkt te laten toenemen. De training kan individueel of groepsgewijs gevolgd worden. In deze handleiding voor de begeleider staan per les de doelen, de benodigde materialen en aandachtspunten van de communicatie met de jongere uitgewerkt. Bij dit handboek hoort een Werkboek, waarin elk van de lessen geoefend en besproken worden. Drs. Anja Bouman is werkzaam als schoolpsycholoog in het Voortgezet Speciaal Onderwijs gericht op jongeren met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften ten gevolge van gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. Lian Schuijt is werkzaam als logopediste. Zij diagnosticeert en behandelt spraak-, taal- en communicatieproblemen, met name bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis.

Op weg naar stage en werk

Op weg naar stage en werk is bedoeld voor jongeren die stage gaan lopen of een plek op de arbeidsmarkt zoeken. In dit werkboek worden in een twintigtal lessen sociale en communicatieve vaardigheden die nodig zijn op de werkvloer besproken en geoefend. Hierdoor zullen de kansen op een succesvol verloop van een stage of toetreding tot de arbeidsmarkt toenemen. Bij dit werkboek hoort een Handleiding, met per les de uitwerking van de doelen, de benodigde materialen en de aandachtspunten van de communicatie met de jongere. Drs. Anja Bouman is werkzaam als schoolpsycholoog in het Voortgezet Speciaal Onderwijs gericht op jongeren met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften ten gevolge van gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. Lian Schuijt is werkzaam als logopediste. Zij diagnosticeert en behandelt spraak-, taal- en communicatieproblemen, met name bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis.

Humanistische partij nederland

Vanuit de gedachte dat we nog steeds verlangen naar een samenleving zonder agressie en vrije meningsuiting op basis van de filosofie van Erasmus, Spinoza en Krishnamurti een samenleving zonder stress, een samenleving waarin verbinding echt centraal staat en geen loze kreet is, een samenleving waarin de overheid als sterke overheid ten dienste moet staan voor de klanten, de inwoners, schrijf ik dit pamflet voor een ieder die geintresseerd is in en verlangt naar een andere samenleving. Het gaat niet meer om mooie woorden maar om concrete acties. Door aankoop van dit boekje inclusief een humanistische wandelroute ondersteunt u de start van de Humanistische partij Nederland. In een van de wandelmagazines geven we daarna aan hoe u lid kunt worden en hoe we bijeenkomsten organiseren.

Het vrouwelijke en het mannelijke in balans

De 9.635.080,23 claim

Oud Privédetective Hans Vrijmoed 1944 is na als bedrijfsadviseur te hebben gewerkt voor bekende bedrijven, en jacht op de kinderporno-industrie die 20 jaar geleden al door CIA als de grootste in de wereld werd gekenmerkt, ook geconfronteerd geweest met wat je een feodale overheid zou kunnen noemen. Dit komt in het boek aan de orde. Er staan veel juridische stukken in. Doormiddel van een Noot wordt het uitgelegd wat het betekend en de gevolgen zijn. Op deze manier is het leesbaar voor eigenlijk iedereen die vragen heeft over het rechtssysteem. Er wordt ook een kijkje gegeven wat er in gevangenissen plaats vindt en waar nooit iets over wordt weergegeven. Het rechtssysteem is compleet gesloten. Mensenrechten dagelijks met voeten getreden. Het mr. titel circus willen die grote claims niet. Opzich is dat te billeken. Maar dan moet men de wet aanpassen. Maar dat gebeurt niet. Dan geknoei met uitspraken van het tuchtrecht. Vonnissen waar instaat hoger beroep niet mogelijk. En na aandringen die toch komt. Gewoon om de zaak dood te laten lopen. Dat is verbijsterend dat en zorgwekkend. Dan is niet degene die de claim indient een gevaar maar rechters en advocaten die met het recht knoeien.

Survivalgids voor weduwen

Je hoeft niet eerst 'uitgerouwd' te zijn voor je de draad van je leven weer kunt oppakken. Rouw blijft. Herinneringen aan je geliefde gaan nooit weg. Maar je kunt rouw wel integreren in je leven, terwijl je ruimte maakt om verder te gaan. En weer te genieten. Dit boek biedt jou een stappenplan. Met daarin kennis over rouw en hoe je kunt omgaan met je intense emoties. Een stappenplan waarmee je meesterschap ontwikkelt in je nieuwe rol als weduwe, met alles wat daarbij komt kijken. Je activeert je veerkracht en zelfvertrouwen. Je staat open voor wat de toekomst je nog kan en gaat brengen. Het stappenplan is als een kompas dat richting geeft. Dit boek is ook interessant als je te maken hebt met een weduwe in je omgeving. Je leert haar beter te begrijpen en weet hoe je er het beste voor haar kunt zijn. Het rouwproces kent namelijk verschillende onderschatte aspecten die in dit boek besproken worden.

Wanneer jouw wiegje een wolk wordt

Het verlies van een kindje vraagt om een delicaat gesprek. Dit invulboekje geeft zowel mama als papa de kans om hun gevoelens neer te schrijven en elkaars gevoelens te herkennen. Bovendien biedt het boekje extra informatie over ondersteunende organisaties, leestips en advies voor grote broer of zus. Er is ruimte om herinneringen van jullie sterrenkindje op te nemen, zodat dit boek een kostbare herinnering ondersteunt. Laat 'Wanneer jouw wiegje een wolk wordt' jullie helpen om van jullie wolkje een mooie herinnering te maken. Axana Bael is naast masterstudente aan de UGent een pas afgestudeerde vroedvrouw. Met deze passie ging ze aan de slag, en ontwierp ze dit boek vanuit haar onnoemelijke liefde voor kersverse ouders van een sterrenkindje. Ondanks het feit dat haar diploma nog niet lang aan de muur hangt, heeft ze al heel wat beginnende ervaring zowel in binnenland áls in buitenland! Haar droom is om in de toekomst aan de slag te gaan als vroedvrouw in de eerste lijn.

Zelfdoding moet mogelijk zijn

Iemand die bewust tot zelfdoding wil overgaan stuit op een muur van onwil. Een muur die wordt opgeworpen door politiek en godsdienst. Van scheiding van kerk en staat is daarbij niets terug te vinden. Om verschillende redenen reiken ze elkaar de hand bij het overheersen van het individu. Aan deze wordt het niet gegund zelf over eigen leven te beschikken. Beide instituten willen volledige macht over leven en dood. Dat is iets wat altijd al zo geweest is. De politiek begint een oorlog maar blijft zelf natuurlijk buiten schot. De godsdienst moord er lustig op los zich daarbij beroepend op zogenaamde Heilige geschriften. Er worden voorbeelden te over gegeven om een en ander duidelijk te maken.

Hoe ik het plan van mijn moeder saboteerde en trouwde met een Belg

Als we aan de Russen denken, slaat onze fantasie op hol. We dichten ze een peilloos diepe ziel toe, aders gevuld met wodka en een aangeboren hang naar sterke leiders. Maar hoe kijken Russen eigenlijk naar ons? Dit boek geeft je alvast het sprankelende antwoord van één Russin, een vrouw die met kennis van zaken spreekt: Aleksandra Boltovskaja. Aleksandra werd geboren in 1966 in Kaliningrad en groeide op nabij Leningrad. In de onzalige jaren negentig, na de implosie van de Sovjet-Unie, leerde ze via briefwisseling een Belgische landbouwer kennen, waarna ze verhuisde naar Limburg, om er met hem te trouwen. Over haar ervaringen als emigrante schreef ze dit tragikomische boek. Het kan gelezen worden als een liefdesverklaring aan haar gastland, België, en als een afrekening met haar moederland, Rusland, maar paradoxaal genoeg is ook het omgekeerde waar. Welkom in het land der sauzenslurpers!

Consumentenvuurwerk

‘Nu het kabinet Rutte-III voor de jaarwisseling 2020-2021 een algeheel vuurwerkverbod heeft aangekondigd, pleit ik voor het instellen van een eenmalige avondklok op 31 december 2020 vanaf 21.00 uur tot 9.00 uur op 1 januari 2021. Ook pleit ik voor het instellen van een verbod op carbidschieten. Als bijzondere noodmaatregel lijkt mij dit noodzakelijk dan wel zeer gewenst. Dit om veel ellende te voorkomen. Dergelijke maatregelen bieden meer garantie voor de veiligheid van mens en dier en voorkomen dat een kleine groep van de samenleving de orde op oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht ernstig gaat verstoren, gaat provoceren en demonstreren tegen het afgekondigde vuurwerkverbod bij de jaarwisseling 2020-2021. Het inschakelen van marechaussee en het leger voor extra bijstand is in deze uitzonderlijke situatie een serieuze optie!’ Met dit statement besluit Johan Meijering dit boek waarin hij een terugblik geeft op de jarenlange strijd tegen het consumentenvuurwerk vanaf 2007 tot en met 2020. Zijn strijd begon in de nacht van de jaarwisseling 2006-2007, toen zich vlak voor zijn deur enorm veel vuurwerkgeweld voordeed. Vanaf dat moment ging het vuurwerkfenomeen met hem op de loop en sleurde vele anderen mee. Een kettingreactie veroorzaakte een maatschappelijke beweging. In dit boek beschrijft hij mijlpalen en ankerpunten van deze jarenlange strijd tegen het verknallen van vele miljoenen euro’s waardoor er elk jaar als gevolg van het vuurwerkgeweld doden en talloze gewonden vallen. Hij doet een dringende oproep dat het vuurwerkverbod dat als gevolg van de coronacrisis is uitgevaardigd een permanent karakter krijgt.

Hartstocht tussen Vrouwen

Het thema van dit boek gaat over de paradox van avontuurlijke begeerte en onze hang naar zekerheid. Het verlies van hartstocht en oprechte nieuwsgierigheid leidt vaak tot problemen of een breuk in liefdesrelaties. In dit boek nodig ik uit tot het ontwikkelen van nieuw perspectief op hartstocht en liefde, zodat we dit kunnen behouden op lange termijn. Het verhaal is het voertuig om je mee op reis te nemen door een steeds wisselend landschap met zowel hartverwarmende als confronterende momenten tussen Francesca en Zara, die bereid zijn in zichzelf te kijken en daar zowel licht als donker tegenkomen. Ze onderzoeken wat nodig is om hartstocht en vrijheid te behouden, zonder intimiteit en verbondenheid te verliezen en komen tot een verrassende uitkomst.

The Holland Handbook 2021-2022

This richly illustrated handbook offers expatriates essential information on all aspects of living and working in the Netherlands, and includes advice on such areas as: registration, employment and your rights, housing, education, fiscal and legal issues, health care and more. Also provided in each section are contact details and web site addresses for many useful organisations. With in-depth advice provided by many experts, the book is an essential information source for both newcomers and long-term expats. Readers will also find handy and informative insights into Dutch culture and language, places of interest, social activities and more. All this makes The Holland Handbook the indispensable reference guide for expats and their families, foreign entrepreneurs looking to do business in the country, the many oversees students who come to train or study, and professionals who need to keep abreast of the latest developments in expat affairs. (The Holland Handbook is een rijk-geïllustreerde gids, toegesneden op de buitenlander die zich in Nederland vestigt. Of het nu een expat betreft, een student, een zelfstandige of een regelmatig terugkerende toerist. Het elk jaar grondig geactualiseerde handboek bevat pregnant geschreven hoofdstukken over dingen die je móet weten om in Nederland te kunnen functioneren en van je verblijf een succes te maken. Het gaat over wonen en werken, onderwijs en gezondheidszorg, mobiliteit en fiscaliteit, gewoonten en gebruiken, rechten en plichten. Maar ook over de politiek, de actuele maatschappelijke debatten, de economie, de kansen en bedreigingen in dit zeer gestructureerde, maar vaak voor buitenlanders op onverwachte momenten zo verbazingwekkende land).

Romke D'13

Frustraties, irritaties en soms zelfs enige woede liggen ten grondslag aan dit boek. Kritiek uiten zonder alternatieven aanreiken is nooit constructief. Opgeven is dan ook geen optie. Met een mengeling van fictie en feiten heeft de schrijver een boek geschreven, waarin hij nogal wat overhoop haalt. Soms met shockerende teksten, dan weer met zeer praktische, goed realiseerbare alternatieven. Alles verpakt in een vlot geschreven roman met humor en zelfspot. Uitgangspunt is een onterecht geruimd graf. In de loop van het verhaal met een thrillerachtig eind, worden in de plaatselijke kroeg nogal wat gesprekken gevoerd over met name politiek, de zorg, onderwijs, milieu, justitie, geloof en zelfs voetbal. Een aantal taboes wordt geslecht. Misstanden komen in niet mis te verstane bewoordingen aan de orde, met filosofisch getinte, en historisch verantwoorde verwijzingen én oplossingen. Voor alle politieke- en maatschappelijke problemen komt één allesomvattend alternatief. De bedenker van een nieuwe staatsbestel komt met een geweldig en goed werkbaar idee! Vervroegde verkiezingen, incompetente bewindslieden, maanden durende formaties, kiezersbedriegende coalities, wurgende fractiediscipline, ongeloofwaardige concessies, piketpaaltjes, breekpunten, uitruilen, gedogen en one-issue partijen zullen dan tot het verleden gaan horen. Partijpolitieke benoemingen zijn taboe, terwijl partijonafhankelijke toppers op de ministeries de topambtenaren vakinhoudelijk de baas zijn. En lobbyisten moeten op zoek naar een andere baan, omdat er niet meer gedraaid en gesjoemeld gaat worden. Alles uiterst transparant en luchtig beschreven. Binnen de context van het verhaal zou ‘Bleke Blokjes’ zelfs tot een politiek begrip kunnen uitgroeien. Er zal dan een betere democratie ontstaan met echte deskundigheid, zonder maximale monddode minderheden en minimale meeknikkende meerderheden. Een kabinet kan in dit nieuwe systeem niet meer vallen! Zelfs de voetbalcompetitie blijkt een stuk spannender te kunnen. De ondertitel: “Zoals het is kan ’t beter” zal na het lezen van dit boek een juiste blijken! -Yvonne Kroonenberg: ‘Rients Hofstra kan niet alleen schrijven, hij heeft ook een krachtige, directe stijl.’ -Popjournalist Harry de Jong: ‘Ammunitie genoeg voor een niet alledaags boek …’ -Mediaman Willem Miermans: ‘Verplichte kost voor elke politicus ...’

Macht is zilver, invloed is goud

‘Vraag geen aandacht. Eis invloed.’ Dat is het motto van het communicatiebureau Growth Inc dat Peter De Keyzer en Olivier Van Horenbeeck samen runnen. Veel bedrijven stellen zich tevreden met aandacht, maar die is vluchtig. Invloed is duurzaam en beter bestand tegen de schokken van een wereld die sneller verandert dan ooit tevoren. In dit boek leggen De Keyzer en Van Horenbeeck uit hoe je invloed krijgt als individu of als organisatie, en hoe je die invloed gebruikt om impact te hebben. Op je eigen omgeving, op je stakeholders, op de samenleving waar je deel van uitmaakt. Uit het leven gegrepen voorbeelden uit diverse domeinen tonen hoe invloed in de praktijk werkt. Van Roger Federer, Sherlock Holmes en een anonieme Somalische taxichauffeur tot Xi Jinping, Donald Trump en Angela Merkel. Experts als journalist Peter Vandermeersch, de voormalige Nederlandse minister-president Jan Peter Balkenende en ‘superkabinetschef’ Frans Van Daele (de rechterhand van Europees president Herman en van koning Filip) geven een unieke inkijk in het complexe spel van invloed verwerven en uitoefenen. In een tijdperk waar politiek leiderschap zeldzaam is geworden en waar systemen overal op hun limieten botsen, zijn ondernemingen meer dan ooit de echte agents of change. Ze zijn vandaag dé motor achter verandering en vooruitgang. Als ze er tenminste in slagen om invloed te verwerven en uit te oefenen. Dit boek helpt hen een stevig eind op weg.

Meester over je gedachten

Ondermijning van de democratie gaat over de teloorgang van de democratie. Het groot-kapitaal en rich and powerfull hebben de touwtjes in handen op sociaal, economisch, politiek en cultureel gebied. Wat kunnen we hiertegen doen? Wat zijn de uitdagingen en oplossingen? Leer de geschiedenis kennen en krijg inzichten om de democratie weer te herstellen en zelfs te overstijgen naar een samenleving die er is voor iedereen. Deze samenleving noemen we een Aidocratie, met respect voor elkaar. Wordt bewust van deze ontwikkeling en creëer een nieuwe mindset en betekenis.

Academic English: Writing a research article

¿Quién soy yo?

La imagen ideal de un profesional: decidido, proactivo, fuerte y siempre ocupado. La realidad de muchos profesionales: Fuertes por fuera y preocupados por dentro. El hombre interior del profesional necesita ayuda. Este libro contiene información para ayudarle a usted, el profesional, a reflexionar sobre la cuestión de quién es usted realmente y cómo está cuidando de su hombre interior. Atrévete a hacerte la pregunta: ¿Quién soy yo?

Ken, ami ta?

E imágen ideal di un profeshonal: determiná, proaktivo, fuerte i semper okupá. E realidat di hopi profeshonal: fuerte di pafo i preokupá di paden. E persona interno di e profeshonal tin mester di yudansa. E buki aki ta kontené informashon pa yuda abo, e profeshonal, meditá riba e preguntanan ken mi ta i kon mi ta kuida mi persona interno. Tribi di hasi bo mes e pregunta: Ken, ami ta?

De depolitisering van het nieuws

Goede nieuwsvoorziening is van levensbelang voor een democratie. Hoe vaker we het nieuws volgen, hoe beter we geïnformeerd zijn, hoe gezonder de democratie. Toch? Niets is minder waar. Media bepalen voor een groot deel ons wereldbeeld. Maar wie het nieuws volgt, krijgt een verwrongen beeld voorgeschoteld. Politiek Den Haag is het decor voor verkapte realitysterren, en de algoritmen van internetgrootmachten hebben de extreme kanten van het nieuws nog verder aangezet. In dit boek worden inzichten uit de sociale wetenschap vertaalt naar praktijk en wordt er een actueel overzicht gegeven van de samenhang tussen (nieuws)mediamakers, politici en haar invloeden op democratie in het informatietijdperk.

Het zionistische project Israël Etnisch zuiver, of binationaal gidsland?

Terwijl de Deal of the Century definitief komaf maakt met het Palestijnse recht op zelfbeschikking, analyseert Paul Lookman opties die wél het internationaal recht respecteren. Amerikaanse steun hielp Israël uitgroeien tot een land met een sterke economie en een superieur leger. Maar het land behandelt de Palestijnen als tweederangsburgers, in de bezette gebieden bijna als slaven. De situatie van de Palestijnen in Gaza is onhoudbaar. Israël gedraagt zich niet als een loyale Amerikaanse bondgenoot. Het deinsde in 1967 niet terug voor een aanslag op de USS Liberty. Volgens ex-president Cossiga van Italië was de Israëlische geheime dienst betrokken bij 9/11. En er gaan stemmen op dat Israël de hand heeft gehad in de moord op ex-president John F. Kennedy, die in 1963 verwikkeld was in een bitter conflict met premier David Ben-Gurion over het Israëlische kernwapenprogramma. Voor de auteur is het zionistische project een doodlopende straat. Het bestaansrecht van Israël is helemaal niet in gevaar. Een staat met twee rechtssystemen is een apartheidsstaat. Een onleefbaar complex door Israël gecontroleerde bantoestans is geen Palestijnse staat in de zin van het internationaal recht. Een binationale oplossing waarin Joden en Palestijnen de handen ineenslaan is winst voor Israël. Het is dan geen puur Joodse staat, maar wonen de meesten van ons vandaag ook niet in multi-etnische en multiculturele samenlevingen? Gaat het die kant niet op, dan geven vroeg of laat existentiële bedreigingen de doorslag: problemen van socio-economische en/of demografische aard, of problemen in de relatie met de internationale gemeenschap.