41.112 resultaten

Fontein van deugd

Mooiste momenten Een van de mysterieuze momenten van de dag is zo'n moment dat de vogels het entree van de ochtend verkondigen, voordat het licht van de dag zich gaat openbaren. Als je op zo'n moment meditatief bent, dan ervaar je een serene wereld vol mysterie om je heen, in jezelf. Vlak voordat de ochtend gaat aanbreken, voel je de mooiste momenten van de dag, dat de wereld gaat wakker worden.

Catalogus

In zijn debuutbundel Catalogus gaat dichtende barman Thomas van Hout in op verschillende facetten van de hedendaagse samenleving. Zo komen intieme, persoonlijke reflecties aan bod over eenzaamheid, onvermijdelijke, ongemakkelijke situaties en al dan niet beantwoorde verlangens. Er wordt kritisch gekeken naar standaarden die als normaal worden beschouwd en er wordt diep ingegaan op randfiguren in de maatschappij. Als een buitenstaander observeert Van Hout deze gevallen en neemt ze nauwlettend onder de loep. Is alleen zijn wenselijk of een onontkoombare vloek? Hoe gaan we om met technologische ontwikkelingen? Wat is het belang van onderwijs? Deze en andere vragen worden gesteld in de vorm van portretten, karakterstudies en stadsgezichten in dichtvorm. Daarmee wekt Van Hout beelden tot leven die oproepen tot inzicht of juist zorgen voor troost en herkenning. Zo neemt Van Hout je in zijn debuut mee in de gedachten van een barman. Thomas van Hout (1992, Valkenswaard) is een door de wol geverfde barman en daardoor goed bekend met de rafelrandjes van het bestaan. Zijn eigen stem vond hij bij het schrijven over onderwerpen als eenzaamheid, cultuur en zingeving. Met troost en troosteloosheid geeft hij een kijkje in de gedachten van een barman.

De Sluipwoordenaar

Een prachtige dichtbundel. Het debuut van Daan Tönis is een verrassende gedichtenbundel. Helder en inzichtelijk maar dan weer raadselachtig en ondoorgrondelijk. Met prachtig, spitsvondig en creatief woordgebruik neemt hij de lezer mee in zijn belevingswereld. Het perspectief voor de teksten is vaak vanuit de binnenwereld, maar ook relaties vormen een grote inspiratiebron. Deze jonge dichter van de nieuwe generatie is onmiskenbaar een aanwinst voor de literaire wereld. Deze sluipwoordenaar doet zijn naam eer aan.

Tenen in het water

In deze bundel zijn gedichten verzameld die aansluiten bij bepaalde thema's. Deze thema's hielden de schrijfster op een moment in haar leven bezig. Hierdoor worden er verschillende thema's gedekt. Deze thema's zijn ook opgenomen in de bundel. Zo kun je zelf ook kiezen welk thema op dit moment het beste bij jou aansluit. Lees, en laat je inspireren. Er zijn pagina's in het boek toegevoegd waar je zelf iets op kunt schrijven. Ken je een tekst, of heb je er één geschreven, die bij het thema past. Schrijf het erbij. Raakt jou iets. Voeg het toe. Zodat de bundel niet alleen van de schrijfster is, maar ook echt van jou. Veel leesplezier.

De overwintering der Hollanders op Nova Zembla

Generaties scholieren lazen tot in het begin van de twintigste eeuw verplicht De Overwintering der Hollanders op Nova Zembla. Ze leerden hele stukken ervan uit het hoofd, alsof het allemaal echt zo gebeurd was. Maar de dichter, Hendrik Tollens Cz. (1780-1856), had de historische reis van Barentsz en Van Heemskerck wel naar de wensen van zijn eigen tijd geboetseerd. Ruud Poortier brengt De Overwintering naar onze tijd door de jongste literaire visie op het gedicht en de tijd rond 1819 toe te lichten. Zo leren we meer over de begintijd van ons Koninkrijk dan dat we wijzer worden over de echte overwintering. Ruud Poortier promoveerde in 2014 op de nagedachtenis van Hendrik Tollens. In het Voorwoord schrijft Louwrens Hacquebord over zijn eigen ervaringen op Nova Zembla. Deze geïllustreerde uitgave doet recht aan het 200e geboortejaar van het dichtstuk.

Dear Sun,

Dear Sun, is an ode to the pain, depths and emotions Shanice Westenberg has felt. At a young age she had to deal with certain struggles that made her realize her way of coping with the chaos was writing. Along the way she learned more about her inner emotions and her spirituality. As a very sensitive person she openly explains the feelings that caused her to grow in past years until now. Unfiltered and vulnerable she wrote. Take a dive into her reality and let the words take you to another place. Find yourself comfortable or confused or even uncomfortable. Learn along the way. Open your mind to the magic.

Zeilen naar de kusten van het hart

Deze dichtbundel is een samenraapsel van gedachten, gevoelens, en situaties. De gedichten kwamen bij Koenraad Vandamme al jaren handgeschreven in een mooi boek terecht. Nu is het tijd om ze te delen in de hoop dat de levensvreugde die er uit spreekt, je dag een beetje mag laten sprankelen. Laat de stiltes tussen de woorden de ruimtes van verlangen in je hart vullen Laat ze rijpen en oversaus ze met dankbaarheid in de zilte dieptes van je hart Met 'Zeilen naar de kusten van het hart' neemt Koenraad Vandamme je mee in zijn kijk op de wereld. Met poëzie in meerdere talen raakt hij jouw hart en verken je de grenzen van jouw verbeelding. Laat je meevoeren en vind verstilling, rust en af en toe een lach. Gedicht na gedicht raakt je in jouw essentie en brengt je ongemerkt en stap verder in leven vanuit bewustzijn. De beeldkracht in de woorden onderzoekt de zin en het spel. Het helpt je te vertoeven in andere oorden en de kusten van jouw eigen hart te verkennen.

Suicide Note for Valentine

Dit boek is een valentijnsbundel, die het niet wil zijn. De gedichten die hier samengebundeld zijn, behandelen voornamelijk de pijnlijke aspecten van de liefde.

Highlights

The poet welcomes you back for a special collection of poems and lyrics. ‘HIGHLIGHTS’ is a bundle of selected poetry from ‘Love is a work of art’, ‘Catalyst from the heart’ and ‘On the verge of something’. A journey through time full of melancholy, heartbreak, loneliness and grief. It’s cataloging emotions, making sure that you do not become a ghost from the past. It’s about breathing words that can inspire others. That can lead to wonderful experiences and a different point of view. It can work as closure for certain chapters in life although hard-pressed feelings can still drip through the mazes of the net. Making sure there are still multiple emotions to come, lots of them. Which can bring us to more poetry and expressing feelings. ‘Highlights’ is an homage to the very real and raw emotions, from a poet, for almost a decade of writings.

Door duizend kleurenbogen

Het is het derde jaar dat Stichting Korreltje Zeezout een bundel met sonnetten uitgeeft voor de poëzieweek. Eerder verschenen al De hemel strooit zijn sterren aan de kant en Gouden ladders in de lucht. In totaal zijn er nu dus drie sonnettenkransen met Zeeuwse sonnetten. Het Zeeuwse sonnet is een nieuw soort sonnet met als rijmschema abcd abcd efg efg. Dit grillige rijmschema symboliseert de Zeeuwse eilanden waartegen de zee soms heftig te keer kan gaan, maar toch blijft Zeeland Zeeland. Hoewel het rijmschema grillig is, blijft het sonnet een sonnet. Een sonnettenkrans is een verzameling van 15 met elkaar samenhangende sonnetten.

Zonde van de zendtijd

Vijf jaar na Operatie Korsakov verschijnt de 3e dichtbundel van de Rotterdamse schrijver Remy van Aarden. Zonde van de zendtijd staat voor het Coronajaar 2020 waarin mooie intenties, geweldige feestjes en epische sportwedstrijden niet doorgingen. De hele wereld kwam tot stilstand en beperkte zich voor iedereen tot de vier muren van de huiskamer. Het idee voor de dichtbundel Zonde van de zendtijd ontstond tijdens quarantaine. Het grootste deel van de gedichten is geschreven in 2020 met Corona in het achterhoofd.

De tijd is een reiziger

Koreaanse poëzie, modern en klassiek Voor de natuurliefhebber die het massatoerisme wil ontvluchten heeft Zuid-Korea veel te bieden. Voor de vertaling van deze bundel in het Nederlands hebben meerdere Koreaanse vrienden waardevolle informatie verstrekt. Dat af en toe dichterlijke vrijheden nodig, ja noodzakelijk waren, is evident. De Koreaanse syntaxis is zo verschillend van de Nederlandse (geen grammaticaal geslacht, geen lidwoorden, geen onderscheid tussen enkelvoud en meervoud, enzovoort), dat hier eerder het woord herdichting dan vertaling, de lading dekt. Bij het omzetten heb ik gepoogd de zegging zo goed als mogelijk te respecteren maar ook, omdat het hier meestal om zeer lyrische verzen gaat, ze enige muzikaliteit mee te geven, erop lettend zoveel als mogelijk de Oosterse eigenheid te bewaren. Gezien er in het Nederlands praktisch geen vertalingen van deze poëzie voorhanden zijn, hoop ik met deze poëtische reis in de Koreaanse tijd menig poëzieliefhebber te kunnen boeien. Germain Droogenbroodt

Sonnetten van Shakespeare

Met deze integrale moderne vertaling van de 154 sonnetten wil dichter-vertaler Jules Grandgagnage het Nederlandstalig lezerspubliek een eigentijdse, frisse vertaling aanbieden die recht doet aan Shakespeares populaire sonnettenbundel. Hiermee is hij de vijftiende die alle sonnetten naar het Nederlands heeft vertaald. Grandgagnage eerbiedigt de inhoud van elk gedicht, en maakt ook gebruik van de gereedschapskist van de meester: de jambische pentameter (tien lettergrepen per versregel) en het rijmschema van het Engels sonnet. Omdat ook Shakespeare zichzelf de nodige vormvrijheid gunde, zijn enkele sonnetten in vloeiende blanke verzen vertaald. Ter vergelijking en voor verdere studie is de oorspronkelijke Engelse tekst eveneens opgenomen. Deze tekstgetrouwe moderne vertaling is de ideale start voor iedereen die wil kennismaken met Shakespeares sonnetten. Over zijn vertaling zegt Grandgagnage: "Een goede poëzievertaling tracht drie aspecten te verenigen die eigenlijk onverenigbaar zijn: inhoud, vorm en poëtische verwoording. Voor iedere vertaler van de Sonnetten vormt het verzoenen van deze drie aspecten de grootste uitdaging. Zelf hecht ik erg veel belang aan het poëtische."

Ik Denk Mezelf

'Ik Denk Mezelf' is de derde gedichtenbundel van Joop Hagen. Wederom tracht hij zich staande te houden in deze verwarrende wereld. Zijn gedichten zijn als de scherven van een gebroken lachspiegel; niet meer te repareren. Dit boek van chaos en emotie is het resultaat.

De Sonnetten van Shakespeare

Met deze integrale tweetalige versie van de 154 sonnetten wil dichter-vertaler Jules Grandgagnage het Nederlandstalig lezerspubliek een eigentijdse, frisse vertaling aanbieden die recht doet aan Shakespeares populaire sonnettenbundel. Hiermee is hij na vier eeuwen de vijftiende die alle sonnetten naar het Nederlands heeft vertaald. De oogst aan nieuwe vertalingen is begin 21e eeuw reeds veelbelovend. Jules Grandgagnage laat in dit gezelschap zijn eigen stem klinken, met respect voor de grote schrijver uit de Engelse renaissance. Om te beginnen eerbiedigt hij de inhoud van elk gedicht, en hij maakt gebruik van de gereedschapskist van de meester: de jambische pentameter (tien lettergrepen per versregel) en het rijmschema van het Engels sonnet. Omdat ook Shakespeare zichzelf de nodige vormvrijheid gunde, zijn enkele sonnetten in vloeiende blanke verzen vertaald. Ter vergelijking en voor verdere studie is de oorspronkelijke Engelse tekst naast de vertaling afgedrukt. Deze tekstgetrouwe moderne vertaling is de ideale start voor iedereen die wil kennismaken met Shakespeares sonnetten.

Liefdestijd - Tiempo de amor

Liefdestijd - Tiempo de amor | Moderne Nicaraguaanse poëzie Dit is de titel van deze selectie (ontleend aan een gedicht van Claribel Alegría), die vooral uit gedichten bestaat die de liefde als thema hebben, geschreven door de belangrijkste Nicaraguaanse dichters van de vorige eeuw. Sensualiteit en erotiek, nostalgie en saudade, van vrouwelijke zelfstandigheid en van contradicties die deel uitmaken van de eigen identiteit; van vreugdevol gejuich en van wanhoop; van ironische glamour en van angst over de afwezigheid van de geliefde. In dit boek zullen de lezers een expressieve stroom van ervaringen en onthullingen over het thema van de liefde ervaren, maar bovenal zullen ze er de interessantste Nicaraguaanse dichters en een groot aantal prachtige gedichten in vinden. Sommige gedichten zijn, om op de initiële bewering van José Coronel Urtecho terug te komen, het beste exportproduct van Nicaragua. Geniet er van! Deze uitgave is in het Spaans/Nederlands.

Van Zeeuwse bodem

'Van Zeeuwse bodem' is de vierde Zeeuwse sonnettenkrans die Bas Jongenelen en Anne-Marie Maartens geschreven hebben. Het thema is nu Zeeuwse streekproducten. De sonnetten gaan over oesters, mosselen, aardappelen, kaas, haas, bier, wijn... Poëzie die de smaakpapillen prikkelt dus.

Gedichten

Muziek

Geboren

Chronisch positief

Wie ben je nog als je niet meer kan doen wat je altijd deed? Als je lichaam niet meer te vertrouwen is en je niet verder dan één dag vooruit durft te kijken? Als de dingen waar je voldoening uit haalde niet meer kunnen? Wat doe je als je te horen krijgt dat het niet meer over gaat? Dat je altijd moet leren leven met pijn, vermoeidheid en misselijkheid. Wat doe je dan? Bert Sloots heeft de afgelopen 12 jaar een intensieve zoektocht afgelegd. Eerst een zoektocht naar wat er met z’n lichaam aan de hand was. Een zoektocht langs ziekenhuizen, specialisten en operatietafels. Daarnaast een zoektocht naar zichzelf, naar acceptatie en leren leven met pijn en gebrekkigheden. Deze dichtbundel neemt je mee in deze zoektocht. De zoektocht is niet afgerond, want de thema’s strijd, steun en staan zijn altijd met elkaar verbonden. Als een cirkel van het leven. Een relativerend inspirerend houvast voor iedereen die wil leren omgaan met tegenslagen in het leven.

Generatiekloven en andere lichamelijke kwaaltjes

“Ze zeggen dat wijsheid met de jaren komt, maar elke update van mijn smartphone bewijst het tegendeel. Aha-erlebnissen worden vaker ingeruild voor Euh-momenten. Maar het niet weten is ook niet altijd erg. Zolang je er maar mee kan lachen. Dan worden tekortkomingen net meerwaarde; trek je vraagtekens recht tot uitroeptekens. Dus misschien dan toch wijsheid met de jaren? Ik weet het niet. Niet erg.” GENERATIEKLOVEN EN ANDERE LICHAMELIJKE KWAALTJES is een bruisende mix – ok, lichtbruisend want zijn maag is wat gevoelig – van humoristische gedichten waarin Ralf Jennes zijn stresspunten recht in de ogen kijkt en roept : “Ha!” Om daarna weer gillend weg te lopen. Hij denkt hardop na over de poëzie van het leven. Over de zin en de onzin. Maar altijd wel zinnig. Met veel humor. Tenminste toch in zijn hoofd.

Tussen chaos en geluk

Laat ons, gun ons de volle ochtendstond Uit de schriften van een meisje dat vrouw werd: een liefdevol overzicht van de laatste zeven jaren aan gedichten. Dit boek is voor de zoekende zielen onder ons. De hartenbrekers, wereldredders, moppentappers, de vastberaden warhoofden en de gevoelige rebellen. Zij die op hun weg even willen stoppen langs de zijkant, zich misschien herkennen in wat langskomt en zodoende weer ademen. Dromen is geen gewoonte meer, maar een specialiteit

On The Verge Of Something

In this third chapter of collected poems, it’s all about bringing forth something that already exists, the art of rewriting the same bearable and unbearable tensions of life. It’s about figuring out what went wrong in the past and all the lessons that we have learned from it. For it has been a very strange time for each and everyone of us. A time to think about life, love and the understanding of the unknown. A time to realize the things we have and not the things we desperately seek to want. From the moment the pen touches the paper, words starts to flow. Beautifully, poetically, but mostly a reflection on what’s going on in the world, the daily surroundings of life. Speaking words of deep thoughts, emotions and learning to listen again to our true inner feelings. Something we seem to have lost on our way, the intensity of being human. Some among us are indeed on the verge of something great by accepting the difficulties of life, by understanding the meaning of unspoken words. The end of searching for all the answers, the acceptance of just being their true selves.

bovenkamer

Bovenkamer speelt vol vuur met woorden zijn instrument deelt inkt spetters, komt tot letters akkoorden. Klinkt als muziek voor publiek in de oren, effluent en zuiver om te horen een waterval in mate mal maar afgemeten uitgesleten ruisend door het dal onder ivoren hoorngeschal geschreven in de breedte

Catalyst Of The Heart

The poet returns with a second collection of poems and lyrics that captures dark confessions about disappointments and strange thoughts. ‘Catalyst of the heart’ is a deeply personal, straightforward collection of poetry wich is often direct but also accessible. Heavy emotions converted into a beautified collection of different perspectives. A beautiful, emotional voyage through the last years of this poets turbulent life. The exquisite pain of loving, coping with loss and grief, are frequently frank, rude but honest. The experience of love can be heartbreaking but also very hopeful. It’s a privilege to read these openhearted, emotional thoughts of an eclectic poet, singer songwriter who expresses his feelings true words, poetry. And as before, some of the materials stayed exactly as they were written with all the original faults and blemishes.

Een ode aan jou

In een poging orde te scheppen in de chaos van ons bestaan denken we soms de waarheid in pacht te hebben. Maar dé waarheid bestaat niet. Er bestaan alleen perspectieven en medailles die altijd twee kanten hebben. Liefde en haat, leven en dood, donker en licht. Ze hebben elkaar nodig voor een leven in evenwicht. 'Een ode aan jou' gaat over het leven, de liefde en de mens. Het zijn krachtige gedichten die je laten stilstaan bij de paradox van ons bestaan. Rianne Roes (1985) is relatietherapeut en heeft haar eigen bedrijf SAMENALLEEN. Ze is een veelgevraagd spreker en maker van de podcast Alles is Liefde. In haar werk begeleidt ze al jaren koppels en individuen bij belangrijke transitiemomenten in hun leven. Rianne werkt als relatie-expert regelmatig samen met onder andere 3FM, VIVA en LINDA.

Vliering zonder ramen

Ondanks de goede ontvangst van de laatste bundel – Verwaaid Behang – heb ik besloten om er niet op door te borduren, het over een andere boeg te gooien door verschillende niet-alledaagse onderwerpen te verdichten. Ik doe dit mede om de predicaten ‘versuffing’ of ‘stoffig’ te ontlopen. Kreten die men nog wel eens te pas en te onpas rond placht te strooien. Daarom heb ik er bewust gedeeltelijk een beestenboel van gemaakt. Wat onveranderd is gebleven, is dat ik u bij dit tussendoortje weer veel leesplezier toewens. John Stork

Oeverloos

In zijn korte tragische leven schreef Rutger Cobalt duizenden gedichten waarvan een klein deel bijeen is gebracht in drie dichtbundels. De poëzie van Cobalt leest als een verslag van een zoektocht naar liefde, verbinding, betekenis en zelfkennis. Een zoektocht die dikwijls werd bemoeilijkt door Cobalts strijd om het bestaan en de demonen in zijn hoofd. De vaak duistere dichtbundels, 'dagen van schaamte' uit 2010, 'waar het licht is uitgegaan' uit 2014 en 'zwarte dagen in het paradijs' uit 2017, zijn nu samengebracht in dit verzameld werk. Oeverloos maakt af waar Cobalt in zijn debuut Dagen van Schaamte mee begon; het schaamteloos tentoonstellen van zijn dichterlijke parels en poëtische jeugdzondes waarmee hij de lezer meeneemt naar de pijnlijke, en voor hem uiteindelijk ondragelijke, kanten van het leven. Nu en dan verpakt in wijsheid, humor of verzonnen leed, maar wrang blijft het vrijwel altijd. Pijnlijk tot op het bot.

1 gedicht over dag

Het is elke dag die ik beleeft heb, in het afgelopen jaar; vertelde ik haar aandachtig en lief lachend. Wat ben je aan het doen? vroeg ze stilletjes en verlegen; terwijl ik, de afgelopen dagen van m'n afgelopen jaar in dichtvorm aan het inscannen was in de bieb.

From The Light and Dark Corners of My Soul.

I wrote this compilation of poems during the good times and bad times in my life.