95.702 resultaten

GUTS in tijden van corona... en erna

Hoe maak ik van een olifant weer een mug

Het enorme succes van Beren op de weg, spinsels in je hoofd maakt één ding overtuigend duidelijk: er is veel behoefte aan een methode om beter om te gaan met werksituaties die stress, frustraties en niet-productief gedrag opleveren. De Rationele Effectiviteitstraining (de RET) is zo'n methode. In Hoe maak ik van een olifant weer een mug? bouwen IJzermans en Bender voort op Beren op de weg, spinsels in je hoofd. Ze herhalen kort de uitgangspunten van de RET - waardoor het boek ook voor beginners goed te volgen is - en bespreken de functies van verschillende emoties en de irrationele gedachten die daar vaak de oorzaak van zijn. Daarna gaan ze dieper in op veelvoorkomende problemen als uitstelgedrag, weerstand tegen verandering, schuldgevoel en onzekerheid. De vele voorbeelden, de prettig leesbare stijl en de herkenbare problematiek maken dit boek onmisbaar voor mensen die bewust willen werken.

Love Phobia

Would you like to have a relationship but do you find that your partner always withdraws? Do you keep falling in love with someone who is already taken? Or do you have the tendency to keep the other person at a distance, just as they are beginning to develop feelings for you? If you keep ending up in situations like this, you might recognise the dance of pursuit and withdrawal. You’re not the only one! The fundamental conflict between our need for intimacy and our need for freedom creates this game of pursuit and withdrawal, of attracting and repelling. It imprisons us in destructive dependency relationships. This book explains why people with fear of abandonment attract people with fear of commitment. With great clarity and openness Hannah Cuppen offers insight and shows which steps you can take towards greater self-esteem, self-love and connection. If you want to stop your ‘love-phobic’ dance and become available for love again, this book will show you the way. Hannah Cuppen is therapist, trainer and bestselling author. Before her first book was published in 2014 (the Dutch edition of Love Phobia), she had spent ten years running her own psychotherapy practice. Throughout her training she specialized in the dynamic of fear of abandonment and fear of commitment. Her book Love Phobia became a bestseller in The Netherlands, and has now sold more than 100,000 copies. “Love Phobia is a masterpiece! It is one of the most insightful and helpful books on love I have read. I recommend it to you wholeheartedly.” – Robert Holden, author of Loveability and Finding Love Everywhere.

De kracht van acceptatie

In dit boek over acceptie onderzoekt Ashley Davis Bush hoe je weerstand kan ombuigen tot mogelijkheid. Aan de hand van persoonlijke verhalen en getuigenissen, praktische tips en baanbrekend onderzoek belicht ze de kracht van aanvaarding. Ze prikt de opvatting door dat acceptatie gelijk is aan opgeven en laat je kennismaken met zelfcompassie als middel om weerstand te ontwapenen, positieve emoties te stimuleren en te leren aanvaarden wat is. Ashley Davis Bush is een vooraanstaande psychotherapeute met dertig jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Ze is ook rouwconsulente en expert in stressmanagement, zelfzorg en zelfcompassie.

Honger naar Vervulling

Bij anorexia, boulimia en overgewicht draait het niet om calorieën en lichaamsgewicht, maar om de zoektocht naar een eigen identiteit. Het eetprobleem houdt gevoelens en behoeften verborgen, die erom vragen om gezien en uitgedrukt te worden. De eetstoornis is een roep om zingeving; een honger naar vervulling. Het eetprobleem geeft bescherming. Pas als degene die aan de eetstoornis lijdt contact krijgt met wie hij of zij diep van binnen is en voldoende zelfvertrouwen en eigenwaarde heeft opgebouwd, kan deze bescherming worden losgelaten. Dit boek geeft inzicht in de psychische achtergronden van anorexia, boulimia en overgewicht en beschrijft wat helpt om de eetstoornis los te laten. Het is bestemd voor mensen die worstelen met een eetprobleem en voor hun ouders, leraren en therapeuten. Bezoek hier de website van Modita van Zummeren  http://www.genietenvanmeditatie.nl/

Blijven staan ondanks de storm

Ouders in een hoogconflictscheiding zijn een hele uitdaging voor de hulpverlener. Werken met deze ouders en hun kinderen gaat over veel meer dan werken met ouders in conflict. Het gaat over ouders die zich niet begrepen voelen en hoe de strijd hen verlamt en onzeker maakt. Het gaat ook over kinderen die in een loyaliteitsconflict zitten, het moeilijk hebben en ons raken. Het gaat over een context waar de spanningen regelmatig escaleren en hele netwerken in betrokken raken. En het gaat over mensen die reeds een lange weg aflegden van juridische procedures en hulpverleningsinstanties. Ouders in een hoogconflictscheiding zitten in een storm die niet overwaait en deze storm dragen ze mee binnen, zodra ze een hulpvraag stellen. Als hulpverlener, coach, leerkracht, bemiddelaar en/of therapeut is het een uitdaging om stevig te blijven staan en houvast te bieden met jouw kader, jouw aanbod en jouw visie. In deze box voor hulpverleners zitten tools om met deze ouders en gezinnen te werken vanuit het gedachtegoed dat eerder beschreven werd in het boek ‘Blijven staan ondanks de storm. Handvatten voor ouders in een hoogconflictscheiding’ (Garant, 2018). De box bevat heldere gesprekskaarten en een handleiding hoe en wanneer de kaarten te gebruiken. In klare taal biedt de auteur handvatten aan hulpverleners om met ouders en jongeren in gesprek te gaan. De gesprekskaarten kunnen gebruikt worden ter ondersteuning voor psycho-educatie of als concrete handvatten en oefeningen. Ook bevat de box een aantal inspiratiekaarten met bekende en/of passende uitspraken. De box is er voor elke hulpverlener die stevig wil blijven staan wanneer de storm waar ouders in een hoogconflictscheiding middenin zitten, de praktijk komt binnenwaaien. Deze box bevat: - handleiding - 25 psycho-educatieve gesprekskaarten - 16 inspiratiekaarten - online oefeningen Vanessa Maesis oprichtster van Alianza, een project van CGG PassAnt vzw, waar ze de voorbije 12 jaar actief was. Ze is klinisch psycholoog en systeemtherapeut. Vandaag werkt ze in een privépraktijk en geeft vormingen en opleidingen rond het thema ‘Conflictueus ouderschap na scheiding’. Samen met Christel Cornelis schreef ze het boek Blijven staan ondanks de storm. Handvatten voor ouders in een hoogconflictscheiding (Garant, 2018). Ze heeft ruim 15 jaar ervaring in het therapeutisch werken met ouders en kinderen in scheiding.

Psychologische ondersteuning na Covid-19-klachten en opname

Een aanzienlijk aantal mensen belandde in het ziekenhuis na een besmetting met het COVID-19-virus. Sommigen ontwikkelen na opname of een ernstig ziektebeloop psychische klachten, waaronder angst, depressie en uitputting. Deze leidraad werd ontwikkeld om wetenschappelijk onderbouwde handvatten te bieden aan psychosociale hulpverleners bij het behandelen en begeleiden van personen met ernstige of aanhoudende psychische gevolgen van een COVID-19- besmetting en gerelateerde opname. Omdat klachten zeer uiteenlopend kunnen zijn, gaande van angst tot depressie of PTSS, hanteert deze behandelleidraad een transdiagnostische aanpak. Op die manier worden het individu en specifieke werkzame processen vooropgesteld. De leidraad bevat meerdere behandelmodules, gebaseerd op goed gevalideerde principes en behandelingen, die kunnen worden ingezet op basis van de noden van de cliënt. Dat laat toe een behandeling op maat uit te werken.

Dromen is voor Volwassenen

Vergeet al die verhalen van anderen die dromen bereiken. Jij kan je dromen bereiken. Als je maar weet waar je moet beginnen. Het enige wat je daarna hoeft te doen is: beginnen! Je wilt toch niet aan het eind van je leven jezelf die ene vraag stellen: Wat als je die ene droom had nagejaagd? Vergeet iedereen die zegt dat het niet mogelijk is. Vergeet de gedachte dat je een bepaald geluk moet hebben. Jij kan je dromen bereiken! Met tips van verschillende succesvolle ondernemers en mensen die een droom najagen of leven kun jij ook jouw dromen binnen handbereik krijgen. Dit boek geeft je informatie, voorbeelden uit de praktijk en handige tools om zelf aan de slag te kunnen. Dit boek is jouw handleiding om: • een plan te maken om elke droom te bereiken • inzicht te geven in kansen en gevaren • je eigen pad naar je droom toe te vinden • de vraag te beantwoorden hoe je samen je dromen kan bereiken • met toepasbare opdrachten je droom een vliegende start te geven om uiteindelijk dat te doen wat je gelukkig maakt. Met dit boek ga je op een praktische en concrete manier écht aan de slag met het bereiken van je dromen!

We can change, become happy and loved

This book will help us come to terms with the experiences from Chetanya de Wit | md ma our past that have shaped our personality. We will be able to break through these patterns and create lasting change.Finally get in touch with our true personality, real talents and maximum potential. No longer approach life based on shortage, pain or fear, but in terms of strength, possibilities and wisdom. Fully grasp the link between intention and outcome.When we no longer create pain lines based on our emotionsfrom previous accumulated trauma, family themes and otherskarmic charges, the whole process of negative creation ceases.We move on from a traumatized, unconscious personality to our pure, conscious personality. Living in alignmentwith the soul and all its talents, we can reach our true self.How can we bring about change and leave behind the trauma energy from our childhood? How to let go of our restrictive thematic family lineage and addictive pattern behaviours to uncover our true personality?Direct answers from the cosmos will help you with finding your true self-fulfilment. Change has never been so easily achieved.

We kunnen wel veranderen, gelukkig en geliefd zijn

Chetanya de Wit: Dit ijzersterke debuut bewijst haar uitzonderlijke kwaliteiten die ze al jaren in haar praktijk als business strateeg, visionairen coach toepast. We kunnen wél veranderen, gelukkig en geliefd zijn laat mensen die al jarenlang tegen dezelfde patronen aanlopen in hun leven, daadwerkelijke vooruitgang boeken en gelukkig en geliefd zijn! Het mysterie achter de psychologie van de mens ontrafelt. Chetanya de Wit is Arts, Medium en Cultureel Antropologe. Al jaren reist ze de wereld over om haar visionaire capaciteiten bedrijfsmatig in te zetten als business strateeg en coach. Daarnaast helpt ze leiders betere leiders te worden en draagt ze cliënten gerichte oplossingen aan om zodoende grote veranderingen in hun leven te bewerkstelligen. Ze is een fervent reiziger. Na de afgelopen jaren met haar gezin in Boekarest (Roemenië) te hebben gewoond, heeft ze afgelopen zomer haar woonplaats ingeruild voor Boedapest (Hongarije). Blijf op de hoogte en volg Chetanya op: www.wekunnenwelveranderen.nl Andere activiteiten: Van deze auteur is nog meer verschenen: De weg naar succesvol leiderschap, de geboorte van een leider. Dit jaar verschijnen de volgende boeken: Ontslaaf de verslaafde, Ontmoeting met de ziel en In 10 stappen naar ons hoogste bewustzijn. Chetanya geeft regelmatig trainingen en masterclasses zoals: De weg naar succesvol leiderschap, Ontslaaf de verslaafde, Ontmoeting met de ziel en In 10 stappen naar ons hoogste bewustzijn. In het verlengde hiervan geeft ze lezingen en publieke voordrachten.

Waar was je al die tijd

Psychose!

John Jongejan heeft in het verleden zelf vaak te kampen gehad met psychoses. Hiervoor is hij zelfs ook opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek. Nu leeft hij een stabiel leven en is zelfs actief als ervaringsdeskundige bij GGZ Breburg. Hiervoor heeft John een opleiding gevolgd op HBO niveau. Nu helpt hij mensen die deze klachten ondervinden. Hij probeert voor zijn cliënten het leven draaglijker te maken door ze zoveel mogelijk in de normale samenleving te laten participeren. In deze verhalenbundel staan kortverhalen die hij in het verleden zelf heeft geschreven, aangevuld met zijn eigen ervaringen die hij als patiënt en als ervaringsdeskundige heeft opgedaan. Het werd volgens hem de hoogste tijd om deze verhalen te bundelen en uit te geven. Hij hoopt dat de lezers van dit boek meer begrip krijgen voor mensen met een psychische beperking. Voor de mensen die zelf lijden aan psychoses hoopt hij dat deze bundel een stuk herkenning en hoop op betere tijden geeft.

Het Nieuwe Zijn

Exceptional Talent

Gifted people and other birds of a rare feather often have diffi culty finding their way in life and work. Despite their talents, they get into confl icts with management, feel misunderstood or are unable to discover what it is they really want. Frans Corten coaches gifted people and other exceptional talents in their careers. He is one of the pioneers worldwide in the fi eld of gifted adults. In this book, he has bundled all the effective insights and personal discoveries which might help you more easily fi nd your way in life and work. He doesn’t force anything on you, he just offers advice while respecting the unconventionality inherent in you. Five other birds of a rare feather who have found their way talk open-heartedly at the end of this book about the pitfalls and solutions they found in their careers. Exceptional Talent offers you a manual to use to help you recognise your exceptional self and take it seriously. And that is the beginning of your new future. “A lovely book, written in just the right tone, respectful, friendly, showing expertise and experience.”

De kracht van gehechtheid

Vanaf onze vroege jeugd ontwikkelen we een eigen gehechtheidsstijl. Alle ervaringen die we opdoen in het contact met onze gehechtheidspersonen zijn medebepalend voor onze relationele blauwdruk, die het sjabloon wordt voor ons emotionele landschap in ons latere leven, onze relaties en hoe we ons over onszelf voelen. Als onze vroege ervaringen warm en veilig zijn en gehechtheidsbreuken worden hersteld, ontwikkelen we een veilige gehechtheidsstijl. Worden onze kinderjaren gekenmerkt door verkeerde afstemming, verwaarlozing of andere traumatische ervaringen, dan zullen we onveilig gehecht raken en verliezen we onze belangrijkste verbindingen – met onszelf, met de fysieke buitenwereld rondom ons en met anderen. Dr. Diane Poole Heller, pionier op het gebied van de gehechtheidstheorie en traumaverwerking, laat in dit boek zien wanneer gehechtheidswonden ontstaan en hoe we de verbroken verbinding kunnen helen. ‘We hebben allemaal een biologisch voorgeprogrammeerd systeem voor veilige gehechtheid, zelfs als onze jeugd verre van ideaal is geweest’, legt Heller uit. ‘Het is aan ons om uit te zoeken waardoor het wordt gehinderd en hoe we die veilige tendenties sterker kunnen maken.’ Voor herstel is een mededogend inzicht in onze eigen vroegkinderlijke relatiesjablonen essentieel, om vervolgens interventies te gebruiken en corrigerende ervaringen te creëren. Dit boek, dat is gebaseerd op de gehechtheidstheorie en neurowetenschap, helpt ons bij het blootleggen van onze eigen vroegkinderlijke gehechtheidsgeschiedenis. We kijken naar de gevolgen van gehechtheidswonden voor onze volwassen relaties en hoe we meer kunnen genieten van veilige gehechtheid. De vele oefeningen, die ook kunnen worden toegepast in de therapeutische praktijk, kunnen het begin zijn van onze reis naar grotere intimiteit, heelheid en veerkracht en diepgaande, verrijkende relaties. Dr. Diane Poole Heller is therapeut, auteur en vooraanstaand deskundige op het gebied van Adult Attachment Theory, de Somatic Experiencing®-methode voor traumaverwerking en een synthese van integratieve helingsmethoden.

How We Learn

“There are words that are so familiar they obscure rather than illuminate the thing they mean, and ‘learning’ is such a word. It seems so ordinary, everyone does it. Actually it’s more of a black box, which Dehaene cracks open to reveal the awesome secrets within.”–The New York Times Book Review An illuminating dive into the latest science on our brain’s remarkable learning abilities and the potential of the machines we program to imitate them The human brain is an extraordinary learning machine. Its ability to reprogram itself is unparalleled, and it remains the best source of inspiration for recent developments in artificial intelligence. But how do we learn? What innate biological foundations underlie our ability to acquire new information, and what principles modulate their efficiency? In How We Learn, Stanislas Dehaene finds the boundary of computer science, neurobiology, and cognitive psychology to explain how learning really works and how to make the best use of the brain’s learning algorithms in our schools and universities, as well as in everyday life and at any age.

De boodschap van de vogel

• • • Als je heel stil bent, hoor je in de verte je naam. Luister maar. Daar, daar zie je ineens een prachtige, paarsroze vogel tevoorschijn komen. De vogel klapt met haar vleugels en ziet er adembenemend mooi uit. De veren lijken zo zacht als fluweel en haar ogen zijn de liefste ogen die je ooit gezien hebt. • • • De vogel strijkt naast je neer. Ze heeft een boodschap voor je. Luister maar: • • • Marieke Martens-Volmer (1972) is inmiddels tien jaar kindercoach. Voordat ze haar eigen kindercoachpraktijk begon, werkte ze als docent en trainer in het onderwijs, de kinderopvang en de jeugdhulpverlening. In haar praktijk treft ze bijzondere kinderen met bijzondere (hulp)vragen. Die vragen heeft Marieke onder meer met meditatie begeleid. Een aantal van die verhalen, die ook te beluisteren zijn via podcast, is nu gebundeld in dit boek. Voor Marieke een droom die uitkomt. Gun je kinderen rust in hun volle hoofd en vertel hun de boodschap van de vogel.

Essential Psychology for Modern Organizations

Do you work as a professional in a modern organization and have you contemplated on a regular basis how useful it would be to be able to understand the human mind and behavior better? Are you skeptical about the clickbait wonder solutions you find in social media and are you serious about your profession? Then you are well-advised to stick with science. The strength of this work lies in linking deep knowledge of modern-day organizations with clear-cut scientifically backed-up widely professionally recognized psychology.If you’re looking for practical applications of psychological insights in your everyday interaction with colleagues, then find out about the intriguing cutting-edge between your everyday work experience and scientifically proven psychology.

155 lifeskills

‘Nooit geleerd hoe je het best een hoeslaken opvouwt, een ruzie op een goede manier beëindigt of productief blijft als je vanuit huis werkt? In 155 lifeskills worden dit soort dingen op heldere wijze uitgelegd.’ – People Magazine Begin je iedere dag met snoozen en ren je vervolgens als een kip zonder kop de deur uit? Kies je nog steeds wijn uit op het mooiste label? Ziet je vensterbank eruit als een plantenkerkhof? En denk je dan weleens: er moeten betere manieren zijn om dit te doen? Erin Zammett Ruddy dacht hetzelfde en ontdekte: die zijn er gelukkig ook. Ze sprak met experts zoals Rachael Ray en Arianna Huffington en vatte hun adviezen samen in eenvoudig te volgen stappen, met dit boek als resultaat. 155 lifeskills biedt praktische en simpele tips voor alledaagse kwesties waardoor je georganiseerder en relaxter de dag doorkomt. En je eindelijk kunt leren hoe je een &%#@ hoeslaken moet opvouwen.

Essential Psychology for Modern Organizations

Have you often wondered why your colleagues do the things they do? Do you work as a professional in a modern organization and have you contemplated on a regular basis how useful it would be to be able to understand the human mind better? If you’re skeptical about the many clickbait wonder solutions to issues of the mind you will find in social media these days, and you are serious about your profession and indeed about not wasting your valuable time, efforts, and therefore money, you are well-advised to stick with science. The strength of this work lies in the linking of deep knowledge of modern-day business and organizations, based on decades of firsthand experience and study, with clearcut scientifically backed-up widely professionally recognized psychology. If you’re looking for practical application of psychological insights in your everyday interaction with colleagues, then find out about the intriguing cutting-edge between the everyday workplace experience and scientifically proven psychology.

MYmind Mindfulness voor ouders van kinderen en jongeren met aandachtsproblemen

Doen de kinderen een beroep op je opvoedingsvaardigheden en geduld? Druk praten, friemelen, niet stilzitten, herken je dat bij je kind (en misschien bij jezelf?) Wil je meer aandacht, kalmte en compassie in je gezinsleven brengen?Iedere ouder heeft wel eens opvoedstress en reageert wel eens (te) heftig. Maar zeker opvoeders van een kind met AD(H)D worden vaak geconfronteerd met impulsief, druk, opstandig, onoplettend, vergeetachtig, ongemotiveerd of ongeconcentreerd gedrag. Dat vraagt veel van het incasseringsvermogen van ouders. MYmind is een mindfulness training voor het gezin. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat MYmind de aandachts-, hyperactiviteits-, impulsiviteits- en gedragsproblemen niet alleen bij kinderen en jongeren vermindert, maar ook bij hun ouders met vergelijkbare problemen. Zo reageren ouders meer mindful en minder overreactief in hun ouderschap, vermindert ouderlijke stress, en verbetert de ouder-kind relatie.Dit werkboek voor ouders geeft uitleg over ADHD en hoe mindfulness daarbij kan helpen. Het werkboek biedt meditaties en mindful parenting oefeningen. Het is ook geschikt voor ouders van kinderen en jongeren die geen diagnose ADHD hebben, maar verhoogde aandachts-, hyperactiviteits-, impulsiviteit- of gedragsproblemen hebben.Met gratis downloadbare meditatieoefeningen

Eu sou holandês! Me respeito!

Esse livro foi escrito com intenção de ajudar o holandês a enxergar com os olhos de um estrangeiro, alguns comportamentos e atitudes aos quais o estrangeiro que mora na Holanda não teve e não tem coragem de falar abertamente, com medo de ser deportado, ou qualquer coisa desse gênero! Conotações duras, mas com intuito de confrontá-lo e fazê-lo pensar e decidir que caminho pretende seguir. Um livro que mexe com as estruturas mais profundas do holandês, lhe dando um espelho refletido e indicando a disfuncionalidade de certas escolhas. Um trabalho feito por amor a esse país e uma vontade de melhorar o que já está bom!

F*ck like a Goddess

Alexandra Roxo deelt in ‘F*CK LIKE A GODDESS’ haar goddelijke vrouwelijke beproefde methoden. Dit is dezelfde methode als die haar zelf heeft genezen. Wat als je diepste angsten, je pijnlijkste stukjes en je grootste wonden de SLEUTEL zijn om een ??opgewonden en gepassioneerd leven te leiden? Om je gaven met de wereld te delen en onderweg adembenemende orgasmes te ervaren? En wat als je jezelf helemaal zou zijn? - je rommelige, wilde, rauwe en sensuele zelf – echt precies zoals je bent. EN je je ook nog steeds goed voelt! Dat is wat F*ck like a goddess betekent, letterlijk en figuurlijk. In ‘F*CK LIKE A GODDESS’ leer je om het leven de liefde met je te laten bedrijven en te genieten van elk onderdeel, zelfs als het pijn doet, en om de magie is dit alles te vinden. ** Hoe kan het dan dat vrouwen zoveel moeite hebben om gewoon lekker in hun vel te zitten? ** Om zich sterk te voelen en zelfverzekerd genoeg te zijn om zichzelf met de wereld te delen? ALEXANDRA ROXO zegt hierover: ‘Omdat iedereen is geconditioneerd, en we ons daardoor hebben aangeleerd te denken dat we niet genoeg zijn. En nu is het de tijd om dit verhaal te herschrijven.’ Maak van je leven een orgastische tocht naar zelfkennis en lees dit boek. # A radical guidebook for modern spirituality ‘Dit boek heb jij op je nachtkastje nodig, pronto.’ – Bustle.com ‘In de buurt van Roxo zijn, met haar enerverende en levendige uitstraling, is al een retraite op zich.’ – Harper’s Bazaar 'Blijf in contact met het goddelijke vrouwelijke van binnen ...' - New York Times ‘Een scherp, indringend debuut… wie op zoek is naar meer lef in persoonlijke groei vindt dat hier. – Publisher’s Weekly ALEXANDRA ROXO is auteur, mentor, regisseur, actrice, spreker en wilde vrouw. Ze heeft duizenden vrouwen begeleid bij het worden van hun volledige magnifieke zelf. Een HEILIG en NOODZAKELIJK medicijn voor de planeet, aldus Alexandra! Ze leid retraites over de hele wereld, spreekt over het moderne heilige vrouwelijke spirituele pad en helpt vrouwen om de relatie met hun lichaam en hun seksualiteit te helen. Dit doet ze door de manieren te delen die haar zelf hebben genezen. Haar werk werd onder meer uitgelicht in onder andere Playboy, Vogue, Harper's Bazaar, Vice en The Guardian. Ze woont in Los Angeles.

Je kunt het niet laten..!

Wanneer je iets doet of juist niet - en daarmee doorgaat tegen beter weten in - dan zit je onbewuste drijfveer waarschijnlijk aan het stuur. In dit essay maak je kennis met het fenomeen “onbewuste drijfveren” en de impact hiervan op het gedrag van mensen. Deze impact wordt duidelijk door te kijken naar het gedrag van een aantal bekende en minder bekende personen. Mark Rutte, Anouk, Matthijs van Nieuwkerk, Ali B, Job Cohen, Màxima, Thierry Baudet, Donald Trump en anderen passeren de revue. De impact van hun drijfveer op het bedrijven van politiek, op het leiden van een organisatie, op creatieve beroepen en relaties tussen mensen, wordt duidelijk zichtbaar. Je kunt je, met wat hulp en goede wil, bewust worden van je onbewuste drijfveer! Maar wat kun je ermee als je weet wat je ten diepste drijft? Kun je jouw drijfveer veranderen, bijschaven, benutten en hoe dan wel? Daarover gaat het laatste hoofdstuk. Over bewustwording als basis voor duurzame persoonlijke ontwikkeling, effectieve samenwerking en persoonlijk leiderschap. Het essay bevat een handig addendum. Met daarin de drijfveren-driehoek als instrument voor een snel overzicht. Gecompleteerd met een heldere toelichting op de negen onbewuste drijfveren zoals het enneagram die kent. Over de auteur: Hans de Vos (1953), maatschappelijk werker en jurist, heeft ruim 25 jaar ervaring als bestuurder van organisaties in het welzijnswerk. De vraag wat mensen ten diepste beweegt was daarbij een terugkerend thema waarin hij zich, door opleiding en onderzoek, uitgebreid heeft verdiept. Sinds 2018 is hij eigenaar van, en gecertificeerd coach bij insentiv coaching in Zoetermeer.

Wonderlijke taal der emoties

Op het pad van haar worsteling met depressie en autisme komt Judith naasten, behandelaren, therapieën, diagnoses, medicijnen, crisisopname en boekenwijsheid tegen. Aan de hand van talrijke voorvallen uit haar leven beschrijft zij hoe depressie zich kan manifesteren. Haar overlevingstocht laat zien dat het gebrek aan verbinding met zichzelf en de omgeving leidt tot uitputting, boosheid, frustratie, wanhoop en een sterke doodswens. De interviews, die zij met naasten en behandelaren hield, zijn pijnlijk eerlijk én geven inzicht in hoeveel impact depressie op de omgeving kan hebben. Haar grootste wens is dat het beheersen van de wonderlijke taal der emoties leidt tot een vrijer en blijer leven, met meer verbinding tussen hoofd en hart. Recensies: "Ik denk dat je een gave hebt om goed te analyseren; dat kon je eerst met cijfers, maar dat je dat nu ook op je emoties en gedrag kunt toepassen is bijzonder." "Jouw boek is inzichtgevend en waardevol voor zowel cliënt als behandelaar." "Herstel is een kwestie van maatwerk én een lange adem hebben." "Voor het eerst kreeg ik begrip waarom iemand er een eind aan zou willen maken. Dat was verdrietig maar ook een eye-opener."

Verlost van verleiding

Misschien herken je het wel: je kijkt naar je favoriete serie met een kommetje chips erbij, en voor je het weet is de hele zak leeg. Een schuldgevoel overvalt je en je maakt jezelf voor de zoveelste keer wijs dat je vanaf morgen de verleiding wel zult weerstaan.Het kan anders. Arno Monsecour is diëtist, internationaal gecertificeerd Precision Nutrition Level 2 Expert en mindsetcoach. Hij ontwikkelde een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd programma waarin hij mensen begeleidt naar een gezondere en fittere mindset.In dit boek ontdek je nieuwe inzichten die leiden naar gewoonte en gedragsverandering. Je leert hoe ook jij een mentale klik kunt maken, zodat je die goede voornemens eindelijk wel volhoudt en ze een nieuwe vaste gewoonte worden. Want pas als je anders gaat denken, krijg je je eetgedrag en gewicht echt onder controle.

Op Reis

Een bundel. Een bundel van al mijn blogs tot nu toe. Blogs waarin ik mezelf stapje voor stapje mezelf meer en meer open en kwetsbaar op stel omtrent seksueel misbruik, de hulpverlening, behandeling, gevolgen van trauma en wat daar allemaal bij komt kijken. Af en toe ook kritisch naar de hulpverlening, maar altijd met de nodige portie humor. Daarnaast geeft het een kijkje in de wereld van de Cliëntenraad van Fier. De bundel 'Op reis' is autobiografisch en recht uit het hart. Mijn liefde voor het schrijven is hier begonnen. Korte blogs om anderen het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan. Ik riep altijd: als ik maar één persoon raak of iemand vindt (h)erkenning, is mijn missie geslaagd. Ook was het helend voor mijn eigen proces. De blogs zijn helpend voor slachtoffers, maar ook voor betrokkenen en hulpverleners. Het is geschreven op een manier zodat het voor iedereen begrijpelijk is. Onzeker en kwetsbaar gaat deze bundel de wereld in.

Your Roadtrip (docentenhandleiding)

Je gelooft dat in alle jongeren kracht, passie en talent schuilt en dat dit eruit gaat komen. Je kunt je oordeel uitstellen. Je stelt graag vragen en studenten/leerlingen hoeven de antwoorden niet altijd met jou of met elkaar te delen. Je wilt inspireren om mogelijkheden te zien en je durft je kwetsbaarheid op te stellen. Is deze pedagogische houding voor jou als docent of begeleider herkenbaar? Dan is de lesmodule Your Roadtrip jouw vak. Deze docentenhandleiding biedt jou handvatten om aan de slag te gaan met Your Roadtrip. Met handige lesoverzichten, werkvormen, achtergrondinformatie en tips uit ervaringen van docent en ontwikkelaar Anoushka van Bemmel. Your Roadtrip is een lesmodule voor alle jongeren van 15 - 25 jaar op ieder niveau. Je biedt jouw leerlingen/studenten met oefeningen uit de positieve psychologie en actieve werkvormen tools for life zodat ze zelfbewuster worden en hun persoonlijke kracht gaan ontdekken. De spellen en werkvormen vind je op: https://anoushkavanbemmel.wordpress.com Bij deze handleiding heb je het werkboek Your Roadtrip (isbn9789402181357) en de app H'appy nodig (zoekwoorden appstore: H'appy yourroadtrip)

De Cambridge Code

Ontcijfer het DNA van je brein en verbeter je leven, werk, relaties en gezondheid Waarom heb je de neiging om in specifieke situaties op een bepaalde manier te handelen en te denken? Tot nu toe was urenlang een-op-eentherapie met een goede psycholoog de enige manier om zicht te krijgen op het onderbewustzijn van je brein. Maar met De Cambridge Code is het mogelijk een profiel van je onderbewustzijn te krijgen door middel van een test die slechts 30 minuten van je tijd in beslag neemt. Zie het als een DNA-test voor het brein. Dankzij de Cambridge Code ontdek je jouw eigen fundamentele karaktereigenschappen, krijg je zicht op je gedrag, je gedachten maar ook je onbewuste binnenwereld. Als je je bewust wordt van die eigenschappen, kun je op basis daarvan betere beslissingen nemen en de dingen kiezen die echt bij je passen. Je zult merken dat je relaties verbeteren en dat je je thuis en op je werk prettiger voelt. Met dit boek, inclusief een unieke code die toegang biedt tot de online Cambridge Code-test, leer je jezelf echt kennen. Je bent in staat om met meer inzicht en controle je leven te sturen en vooral het beste uit jezelf te halen. Dr. Emma Loveridge is een vooraanstaande psychotherapeut die zowel bij de Britse National Health Service als voor particuliere cliënten werkt. Dr. Curly Moloney is doctor in de geneeskunde, behaalde diploma’s aan zowel Oxford als Cambridge, waar ze zich concentreerde op bewuste en onderbewuste hersenactiviteit.

Het vrouwenbrein

Iris Sommer schetst in ‘Het vrouwenbrein’ een zo volledig mogelijk beeld hoe en waarom onze hersenen verschillen. Vrouwen hebben niet dezelfde hersenen als mannen. Hun brein is fors kleiner en hun hersenschors telt liefst zeventien procent minder zenuwcellen. Toch doet hun denkvermogen niet onder voor dat van mannen; hoe compenseren zij voor hun kleinere hardware? Er zijn meer verschillen tussen het vrouwen- en mannenbrein. Persoonlijkheid en interesse is (gemiddeld) anders. Vrouwen hebben een ander stresssysteem, andere hormonen en een ander immuunsysteem. Hoe worden die verschillen tussen de seksen veroorzaakt, en wat betekenen ze? Wat gebeurt er wanneer iemand van geslacht verandert? Hoe gaat de maatschappij om met meisjes en jongens, vrouwen en mannen, en wat zou er beter kunnen? Iris Sommer wendt haar neurowetenschappelijke en psychiatrische expertise aan om deze vragen te beantwoorden. ‘Het vrouwenbrein’ laat helder zien wat de samenhang is tussen het neurobiologische en het sociaal-maatschappelijke, en wijst de weg naar een gelijkwaardiger toekomst

Traumasporen

Dit diepmenselijke boek geeft een verhelderend inzicht in de oorzaken en gevolgen van trauma, en biedt hoop en duidelijkheid voor iedereen die de verwoestende effecten van traumatische ervaringen heeft leren kennen. Trauma is een van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd, niet alleen vanwege zijn uitwerking op slachtoffers van ongelukken en misdrijven, maar vooral ook vanwege de vaak minder zichtbare tol die huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing en verslaving eisen. Op basis van ruim dertig jaar onderzoek en klinische ervaring in de voorhoede van zijn vakgebied, toont prof. dr. Bessel van der Kolk hoe de angst en het isolement in de kern van het trauma letterlijk veranderingen aanbrengen in zowel de hersenen als het lichaam. Hij verklaart waarom getraumatiseerde mensen steeds weer gekweld worden door onbegrijpelijke angst, gevoelloosheid en onbeheersbare woede, en hoe trauma hun vermogen om zich te concentreren, zich te herinneren, vertrouwensrelaties aan te gaan en zich thuis te voelen in hun eigen lijf negatief beïnvloedt. Doordat ze de controle over zichzelf hebben verloren en gefrustreerd zijn geraakt door eerdere vergeefse behandelingen, zijn ze vaak bang dat ze onherstelbaar zijn beschadigd. Traumasporen beschrijft op inspirerende wijze hoe een groep therapeuten en wetenschappers - samen met hun moedige patiënten - heeft geworsteld om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hersenwetenschappen, gehechtheidsonderzoek en lichaamsbewustzijn te integreren tot behandelingen waarmee getraumatiseerde mensen bevrijd kunnen worden van de tirannie van het verleden. Gebaseerd op het reguleren en synchroniseren van lichaam en geest door middel van yoga, mindfulness, EMDR, neurofeedback, theater en andere methoden, laat hij nieuwe wegen naar herstel zien, waarbij stap voor stap het vermogen wordt herwonnen om 'te weten wat je weet en te voelen wat je voelt'. Bovendien creëren ze ervaringen die rechtstreeks ingaan tegen de machteloosheid en onzichtbaarheid die gepaard gaan met trauma, waardoor zowel volwassenen als kinderen weer zeggenschap over hun eigen lichaam en hun eigen leven kunnen krijgen. Oorspronkelijke titel: The Body Keeps the Score Prof. dr. Bessel van der Kolk werkt al meer dan dertig jaar met getraumatiseerde mensen, is een baanbrekend onderzoeker en is een van 's werelds meest vooraanstaande deskundigen op het gebied van traumagerelateerde stress. Hij is de oprichter en medisch directeur van het Trauma Center. Daarnaast is hij professor in de psychiatrie aan de medische faculteit van de universiteit van Boston en directeur van het National Complex Trauma Treatment Network. Hij geeft les over de gehele wereld.

Psychological Research

Written in lively and informal prose, Psychological Research builds on a familiar core of ideas and principles, drawing on a wide range of examples from the diverse branches within the discipline and demonstrating that the standard procedures of research are neither mysterious nor esoteric.