Vallende tijd

‘De gedichten openen een venster op een andere wereld, op een volk in onderdrukking en zijn strijd om een waardig bestaan. Op families die verscheurd raakten doordat vaders, zoons, ooms naar elders vertrokken, in de hoop op een beter leven Op gezinsleden die in het westerse Europa van elkaar vervreemd raken.
[…] Droeve, boze, maar ook weemoedige verzen, tegen onderdrukking, voor de vrijheid.’ – Janita Monna in Trouw.