Bewegingsonderwijs aan ZML - Marco van Berkel

Marco van Berkel | Uitgave van het Jan Luiting Fonds | 2009 | Hardback | Nederlands
Niet op voorraad
Beschikbaar
€ 42,50

Beschrijving

Wat willen we de leerlingen in de lessen bewegingsonderwijs op eenschool voor zeer moeilijk lerenden (ZML) leren? Welke activiteitenmaken de leerprocessen mogelijk en hoe kan de vakleraar hierbij depassende leerhulp geven?In Bewegingsonderwijs aan ZML worden 12 leerlijnen beschreven metdaarbinnen een vergelijkbare bewegingsuitdaging. Deze leerlijnen zijnuitgewerkt in 29 bewegingsthema s met daarbinnen activiteiten uitgewerktnaar vijf verschillende niveaus. Op deze manier kunnen alleleraren in het ZML-onderwijs activiteiten kiezen voor iedere groepmet leerlingen tussen de 4 en 18 jaar, ook die groepen met erg groteonderlinge verschillen.Speciale aandacht is besteed aan de leerlingen met geringe bewegingsmogelijkhedenen leerlingen in een rolstoel.De beschrijving van de uitgangspunten voor het bewegingsonderwijsaan ZML levert essentiële bouwstenen voor de legitimering van het vakop de school en samen met de methodisch-didactische uitwerking vande leerlijnen is het een belangrijke basis voor het vakwerkplan op deschool.De beschrijving van het bewegingsgedrag op verschillende niveaus ende uitwerking van tussendoelen maakt passend onderwijs voor iedereleerling mogelijk.Bewegingsonderwijs aan ZML geeft hiermee veel handreikingen voorde vakleraar op ZML-scholen en studenten in de opleidingen.
Lees meer

Beschrijving

Wat willen we de leerlingen in de lessen bewegingsonderwijs op eenschool voor zeer moeilijk lerenden (ZML) leren? Welke activiteitenmaken de leerprocessen mogelijk en hoe kan de vakleraar hierbij depassende leerhulp geven?In Bewegingsonderwijs aan ZML worden 12 leerlijnen beschreven metdaarbinnen een vergelijkbare bewegingsuitdaging. Deze leerlijnen zijnuitgewerkt in 29 bewegingsthema s met daarbinnen activiteiten uitgewerktnaar vijf verschillende niveaus. Op deze manier kunnen alleleraren in het ZML-onderwijs activiteiten kiezen voor iedere groepmet leerlingen tussen de 4 en 18 jaar, ook die groepen met erg groteonderlinge verschillen.Speciale aandacht is besteed aan de leerlingen met geringe bewegingsmogelijkhedenen leerlingen in een rolstoel.De beschrijving van de uitgangspunten voor het bewegingsonderwijsaan ZML levert essentiële bouwstenen voor de legitimering van het vakop de school en samen met de methodisch-didactische uitwerking vande leerlijnen is het een belangrijke basis voor het vakwerkplan op deschool.De beschrijving van het bewegingsgedrag op verschillende niveaus ende uitwerking van tussendoelen maakt passend onderwijs voor iedereleerling mogelijk.Bewegingsonderwijs aan ZML geeft hiermee veel handreikingen voorde vakleraar op ZML-scholen en studenten in de opleidingen.

Specificaties

Door (auteur) Marco van Berkel
Uitgeverij Arko Sports Media BV
Bindwijze / format Hardback
Verschenen op 01-07-2009
ISBN / EAN 9789072335456
Taal Nederlands
Gewicht 756 g
Hoogte 277 mm
Breedte 201 mm
Dikte 21 mm