Stedelijke ontwikkelingen

Dinsdag 27 maart: Floor Milikowski: Van wie is de stad – de strijd om Amsterdam
   van wie is de stad
Naar aanleiding van haar onlangs verschenen boek.
Interview door Tim Wagemakers.

Aanvang 20.00 uur. Entree € 5,-.
Reserveren info@linnaeusboekhandel.nl of 020-4687192.
Lees meer

BOEKEN IN DE MEDIA

“Wat ik geprobeerd heb, is bij mijn weten nog niet eerder gebeurd. Ik kijk niet alleen naar het Westen, wat meestal de norm is, maar ook naar de rest van de wereld. Dit boek is bovendien gebaseerd op heel veel primaire culturele bronnen. Het is een analyse van meer dan achthonderd films die ik heb bekeken, van honderden uren televisie, van tienduizenden liedjes die ik heb opgespoord, van talloze romans, toneelstukken, gedichten en tentoonstellingen.” – Geert Buelens in gesprek met Co Welgraven in Trouw.

‘Als het communisme het geloof der kameraden was, dan is de vrijemarkteconomie het geloof van de neoliberale vrinden. Zoals marxisten zeker wisten dat het kapitalisme onvermijdelijk ten onder zou gaan en zou uitmonden in een communistisch paradijs, zo verwachten neoliberalen alle heil en zegen van de vrije markt. De vrije markt brengt niet alleen welvaart voor iedereen, maar marktwerking is ook onlosmakelijk verbonden met vrijheid en democratie, zo verkondigde de Amerikaanse econoom Milton Friedman.
[…] Er gebeurde een wonder, vertelt Heijne in zijn met vaart geschreven verslag van de gevolgen van de invoering van marktwerking in Nederland in wat vroeger – meestal om goede redenen overigens – overheidsdiensten waren: in 1989 viel de Berlijnse Muur. In de jaren daarna hield de Sovjet-Unie op te bestaan en vielen de communistische regimes in Oost-Europa. Het kapitalisme had gezegevierd en de geschiedenis had zijn einde bereikt, beweerde de Amerikaanse politicoloog Francis Fukuyama daarom in Het einde van de geschiedenis en de laatste mens (1992). Er bleef nu nog maar één geloof over: de vrijemarkteconomie.’ – Bernard Hulsman in NRC Handelsblad.

‘Zo is De onzichtbare hand een weerlegging van de mythe van de markteconomie op alle punten. De markteconomie is niet een universeel modern verschijnsel dat de millennia-lange ontwikkeling van slavernij tot zzp’erschap bekroont, maar kent verschillende, oude en nieuwe vormen die altijd een cyclus laten zien van opkomst, bloei en neergang. En anders dan neoliberale economen nog altijd geloven, zorgt de vrije markt niet voor steeds toenemende welvaart, maar uiteindelijk voor grote ongelijkheid, met een kleine elite van superrijken tegenover een massa die te stellen krijgt met steeds lagere reële inkomens.’ – Bernard Hulsman in NRC Handelsblad.

‘Milikowski biedt geen oplossingen en dat maakt Van wie is de stad een somber boek. De stad gaat naar de gallemiezen, dat is de boodschap. In een essay in De Groene Amsterdammer, geschreven toen het boek al bij de drukker lag, pleit ze voor ‘een pas op de plaats’. Maar dat is een krachteloos pleidooi. Toerisme is geen natuurverschijnsel, zegt een van haar gesprekspartners in haar boek. Dat klopt. Maar de wereldwijde toeristenstroom zal blijven groeien, daar kan Amsterdam niets tegen doen. Een pas op de plaats bestaat dus niet.’ – Hanne Obbink in Trouw.

‘Bij schrijvers luidt het cliché dat ze voortleven in hun werk. Dat is onzin. Dood is dood. Dat is juist het trieste. Maar die boeken zijn er nog wel. En Van Gemeren heeft ze allemaal gelezen.
Ik greep ook weer naar het werk van Zwagerman. Dat is een verdienste van Leven in een doodgeboren droom: er wordt serieus aandacht in geschonken aan de romans, korte verhalen, gedichten en essays van een ondanks de populariteit die hij had tijdens zijn leven, raar genoeg enigszins onderschatte schrijver.’ – Arie Storm in Het Parool.

“Waarom is uw boek zo’n groot succes in Spanje, denkt u?”
“Lezers vertellen me vaak dat ze iets gelijksoortigs hebben meegemaakt als een personage uit mijn roman, of dat ze iemand kennen voor wie dat geldt. Ik merk dat ze zich koste wat het kost willen herkennen in dat wat ze lezen. Dat lijkt met deze roman te zijn gelukt.
Het verhaal stelt mensen ook in staat een werkelijkheid te ontdekken die ze niet kenden, al was ze erg dichtbij. Veel Spaanse lezers moesten het doen met kennis uit de kranten, berichten van de ene na de andere aanslag, maar ze wisten niet hoe die beleefd werden in een dorp, op straat, in de ciderbar. Hoe personen leefden die het slachtoffer werden van het terrorisme, in hun huizen. Wat ze zeiden, wat ze aten, waarover ze spraken. Het lijkt erop dat mijn boek deze menselijke nabijheid op een bevredigende manier heeft geboden. Dat is, denk ik, de basis van het succes.” – Fernando Aramburu in gesprek met Maartje Bakker in de Volkskrant.

‘Zonde. Schuld en boete. En troost – er zijn zeker vier personages die je als ‘de trooster’ zou kunnen aanmerken. Dat soort Grote Begrippen zijn min of meer nieuw in Gerritsens oeuvre, dat ze met De trooster naar een nieuw niveau tilt, het is haar diepzinnigste roman. De geestige scherpte van haar dialogen uit Roxy of Dorst ontbreekt niet, maar is nu niet een van de voornaamste kwaliteiten. Wél is dat de helderheid waarmee ze nog altijd schrijft, en de aardsheid die dat de personages geeft. Vragen over zonde en troost – die ze naar een menselijk niveau trekt. Zo knettert het óók.’ – Thomas de Veen in NRC Handelsblad.

‘Rotgrond bestaat niet, zo weet de hovenier. Op elke grond groeit altijd iets. Het is zaak de ware aard van iets of iemand te (er)kennen, en dan de grond te vinden waarop hij kan gedijen. Zowel in het leven als in de literatuur, voeg ik daar graag aan toe, of dat nou fictie is of niet. Mij is het overigens om het even. Maar ik vind het wel fijn te weten dat in Gerbrand Bakkers laptop een never ending novel huist.’ – Yolanda Entius in Trouw.

‘Soms zou men best Atte Jongstra willen zijn. Die royale belezenheid gepaard aan een onverflauwde belangstelling voor zijpaden, niches, fantasten, pseudo-wetenschap, geleerde fantasieën, enzovoort. Hij lijkt wel in zijn eentje een compleet Genootschap voor Nutteloze Kennis, maar die gedachte moet ook weer verworpen worden, want meer dan eens, bijvoorbeeld in zijn laatste boek De ontgroende mens, leiden zijn omzwervingen langs behartenswaardige inzichten en overwegingen. Opgesierd, hier en daar zou je kunnen zeggen ‘overwoekerd’, door een dolle groei van zijtakken.’ – Marjoleine de Vos in NRC Handelsblad.

‘Dit romandebuut dwingt bewondering af. Op het fundament van een besloten IJslandse gemeenschap met zijn excentrieke leden bouwde Stefánsson intussen een groots oeuvre. Zijn stijl is verslavend. Hij neemt je mee in beeldende beschrijvingen van een afgelegen streek, die daar eeuwig in alle verlatenheid ligt. Maar de bedreigingen zijn onafwendbaar.’ – Kester Freriks in NRC Handelsblad.

‘Rolf Dobelli schrijft toegankelijk en grappig in een puntige, provocerende en af en toe moraliserende stijl.
[…] Consumeer het boek in brokjes, elke week en stukje, dan ben je na een jaar misschien een gelukkiger mens.’ – Suzanne Weusten in de Volkskrant.

“Vet verdient zijn eigen plek in de culinaire wereld. Omdat het conserveert, glijdt, verrijkt, ingrediënten krokant kan maken en een smaakdager is die lang in de mond blijft hangen. […] Ik wil wat toevoegen met mijn kookboeken, en over vet is nog weinig geschreven. Het is een spannend onderwerp, omdat je er zoveel kanten mee op kunt. Het boek is ingedeeld in technieken, onder andere conserveren, frituren, konfijten en bakken. Natuurlijk moest er frituur in. Dus er staan frieten en bitterballen in, maar verder zijn het vooral subtiele recepten.” – Bas Robben in gesprek met Charlotte Kleyn in Het Parool.

De ommegang is een lange reis, door Europa en daarbuiten. En een rijk versierde kathedraal, waar je de sporen van het leven en de tijd aan af ziet. En een lange vriendschap, met Isidoor. Maar ook een confrontatie met de vraag die het lezen van zo’n omvangrijke historische roman uiteindelijk oplevert: heb je aan het einde van het pad door dit geheugenpaleis, bingelezend, levend in het boek en in je hoofd, nou wel of niet zelf ook gelééfd? Je bent als lezer toch geneigd om ja te zeggen.’ – Thomas de Veen in NRC Handelsblad.

“Als er nieuwe verhalen, of, in 2009, een J. Kessels-roman aankwam, legde ik die aan hem voor. Ik heb altijd alles opgestuurd en voorgelegd. Met de mededeling: als je er niet mee kan leven, dan moet je het maar zeggen. Maar hij heeft nooit wat gezegd. Dat snap ik wel. Je zegt niet zo makkelijk tegen iemand die een boek heeft geschreven: flikker ‘t maar in de prullenbak. Ik denk dat hij er dubbel in stond. Hij kon er aanvankelijk ook wel om lachen. Als je hem belde en hij nam niet op, dan hoorde je ineens: ‘Dit is het antwoordapparaat van J. Kessels.'” – P.F. Thomése in gesprek met Onno Blom in de Volkskrant.

“Uw boek is deprimerende lectuur.”
“Sorry. Iemand moest het doen. Het is niet iets wat ik leuk vond om te schrijven. Ik zou het niet nog een keer aankunnen. Maar het is belangrijk om te begrijpen hoe dergelijke mechanismen werken, hoe je mensen zo ver krijgt om het voedsel van stervende mensen in beslag te nemen, want het gebeurt telkens weer in de geschiedenis, het zit in de menselijke natuur.” – Anne Applebaum in gesprek met Eric Brassem en Inez Polak in Trouw.

‘De kleine roman De blinde uil van de Iraanse schrijver Sadegh Hedayat (1903-1951) is het soort boek dat je na lezing meteen opnieuw wilt lezen. Omdat je nauwelijks kunt geloven wat je gelezen hebt, omdat je geen afscheid wilt nemen van de tragische hoofdpersoon of anders wel omdat je beter wilt doorgronden hoe vernuftig dit kleinood in elkaar steekt.’ – Peter Swamborn in de Volkskrant.

‘Mazower dook de archieven in en spitte een halve eeuw zakagenda’s van zijn vader door. Dat onderzoek heeft een fascinerend boek opgeleverd; Wat je niet vertelde – een Russische familiegeschiedenis. Het is een microgeschiedenis, waarin je aan de hand van een handvol familieleden een boeiend kijkje krijgt in de wereld van de Russisch-Joods-intelligentsia in zowel het Rusland van de tsaar, als in de Sovjet-Unie van Lenin en Stalin en het Londen van de jaren 1920-1950.’ – Michel Krielaars in NRC Handelsblad.

Menselijke voorwaarden bewijst dat een boek geen literaire hoogstandjes hoeft te bevatten om hoge literatuur te kunnen zijn. Gomikawa’s ondubbelzinnige verteltrant is uiterst effectief: verbeelding is overbodig, die zou de onvoorstelbare gruwelijkheden waar dit magnifieke epos bol van staat een glans verlenen die ze niet verdienen.’ – Joris van Casteren in de Volkskrant.

‘Denis Johnson was een poëtisch schrijver, op een manier die taal simultaan de ruwste en fijnste korrel schuurpapier kan laten zijn. Die een wrang-geestige en ook ernstig duistere wereld kon oproepen. Een stijl zonder zinloos vertoon; een waarlijk dichterlijke stijl waarin de keuze van één woord, één beeld, één anekdote een soms subliem venster op de verwassen wereld opende. Altijd stond die stijl ten dienste van de thema’s die zijn oeuvre bepaalden: het fluisteren van oude wonden, het genadeloze bestaan en de genade die er in de marges alsnog gevonden kan worden. Tot de allerlaatste snik.’ – Auke Hulst in NRC Handelsblad.

‘De grootste verdienste van Hotrops vlot geschreven biografie is dat die laat zien dat het hoog tijd is voor een herwaardering van het werk van Henriëtte van Eyk. Daarom: uitgevers van Nederland, waar wachten we nog op?’ – Monica Soeting in Trouw.

‘Arend van Dam overstijgt met dit boek zijn gebruikelijke werk. De reis van Syntax Bosselman is een wijs en bij vlagen indrukwekkend kinderboek over een gevoelig onderwerp, dat iedereen zou moeten lezen.’ – Pjotr van Lenteren in de Volkskrant.

‘Yvonne Keuls geeft op een levendige manier weer hoe zij en Haasse elkaar in hun werk inspireren, aanvuren en ondersteunen. Hun interessante, soms tegenstrijdige karakters krijgen op papier zo goed gestalte dat ze als personages een zekere literaire zelfstandigheid vergaren, waardoor het boek ook boeiend is voor degene die niet in het bijzonder geïnteresseerd is in Haasse of Keuls.’ – Bo van Houwelingen in de Volkskrant.

“Koning al-Mutamid, die zich in eerste instantie dichter voelt en pas in de tweede plaats koning, zijn jongste zoon, die zijn positie van lieveling te danken had aan zijn dichtkunst en daarom zijn militaire miskleunen werden vergeven. De mooiste stukken om te schrijven vond ik die waar de hovelingen elkaar te lijf gaan met stekelige gedichten. Pinchar noemen ze dat in het Spaans. Hoe de Seviliaanse ministers met hun dronken hoofden hun eer moesten verdedigen door in bijzijn van de koning de mooiste dichtregels te verzinnen. Ik vind mezelf zeker geen dichter, in het boek staan vertalingen van vertalingen. Maar ik probeer zo dicht mogelijk te blijven bij wat ik denk dat de oorspronkelijke dichters bedoelen.” – Miquel Bulnes in gesprek met Marjolijn de Cocq in Het Parool.

‘Dorthe Nors schrijft op duistere en onderkoelde toon. […] Sonja’s gedachten lijken warrig en willekeurig, maar het onderliggende onbehagen is voortdurend voelbaar – en dat werkt beklemmend. Er is, kortom, helemaal niets hygge aan het leven van Sonja in wereldstad Kopenhagen, maar wel aan het lezen van deze sinistere roman.’ – Nadia Ezzeroili in de Volkskrant.

‘ Zij kan het ook, laat ze zien in El nérvio optico uit 2014, dat nu is vertaald als Oogzenuw: op een volkomen natuurlijke manier schrijven over schilders waarvan ze doeken kent die ze niet uit haar hoofd krijgt, onnadrukkelijk iets vertellen over hun levens, en dan zonder inleiding overstappen op aangrijpende verhalen uit haar persoonlijk leven – over oma, een broer, een oom, een vriendin of zichzelf.’ – Arjan Peters in de Volkskrant.

‘Nu is een fase aangebroken, waarin mogelijk een nieuw licht op het granietharde verschijnsel wordt geworpen: op tafel ligt Koersen over kasseien & kiezels in Nederland, een eerbetoon aan wedstrijden die vroeger en in een enkel geval nog steeds over de hobbelige trajecten in eigen land worden gereden. De Omloop van de Baronie, de Omloop der Kempen, de Omloop van de Maasvallei, de Ronde van Noord-Holland, de Hel van het Mergelland, de Slag om Norg. Auteur Martijn Sargentini laat zien dat je om te dokkeren niet per se naar België of Frankrijk hoeft.’ – Rob Gollin in de Volkskrant.

“Het idee voor dit boek is ontstaan toen ik in 2012 voor een krant werd gefotografeerd na het verschijnen van ‘In memoriam’, mijn boek dat de bijna 18 duizend tijdens de oorlog vermoorde Joodse, Roma- en Sintikinderen een gezicht geeft. Ik stond de straat af te kijken, dacht aan alle gruwelijke dingen die er waren gebeurd en wist: daar moet ik over schrijven.” – Guus Luijters in gesprek met Paul van der Steen in Trouw.

‘Angela Dekker en Jessica Voeten hebben het leven van deze legende nauwgezet uitgeplozen, geholpen door het gelukkige toeval dat vorig jaar nog veel interessant documentatiemateriaal door Mata-Hari’s nazaten op de markt werd gebracht. Niet alles, want nog steeds is de familie schuw voor nieuwsgieringe vragen van biografen. En die vragen zijn er. Aan de hand van overstelpend veel documenten reconstrueren Voeten en Dekker de aantijgingen over spionage.’ – Hans Renders in Het Parool.

Die nacht zag ik haar is een prachtig monument voor een dapper echtpaar dat verstrikt raakte in de geschiedenis. Voor wie een bedevaart wil maken naar de vroegere woning van Rado en Ksenija Hribar (zoals ze eigenlijk heeten): het slot Strmol is nationaal erfgoed. Ksenija’s alligator staat nog altijd bij de ingang.’ – Emilia Menkveld in de Volkskrant.

‘Dit is niet zomaar de beschrijving van iemands sterfbed, het is ook een poging om het geheimzinnig organische van alles, het leven en de vergankelijkheid, in taal te vatten. Het maakt van ‘Herfst’ een experimentele roman zoals er niet veel geschreven worden, een poging andere dimensies met woorden aan te raken.’ – Rob Schouten in Trouw.

“Iedereen voelt hoe tijd verstrijkt. Natuurkundigen rekenen ermee. Wat is precies het probleem?”
“Het probleem van tijd is dat er geen andere definitie van bestaat dan dat tijd is wat klokken meten. En dan niet eens tijd, maar tijdspannes, intervallen. En inmiddels weten we dat daarvoor de relativiteitstheorie geldt, die zegt dat klokken sneller of trager lopen als ze bewegen of verschillende zwaartekracht ervaren. Aan de kust loopt een klok anders dan in het hooggebergte. Het komt erop neer dat er geen universele tijd bestaat. Tijd is lokaal, hangt af van beweging. Zelfs de richting staat niet vast.” – Carlo Rovelli in gesprek met Martijn van Calmthout in de Volkskrant.

Wie weet is een indrukwekkend portret van deze tijd, en had makkelijk kunnen blijven steken in een plotloze illustratie, maar toch heeft de roman vaart. Loontjens wisselt de verschillende vertelstemmen niet af volgens een voorspelbaar stramien, maar laat intuïtief het juiste personage spreken. De personages weten niet waar ze naar op weg zijn, maar ze worden voortgedreven door de tijd.’ – Dieuwertje Mertens in Het Parool.

“De man die onlangs zes maanden gevangenis kreeg wegens hulp bij zelfdoding aan zijn stiefmoeder. De eerste rechtbank achtte het strafbaar, de tweede niet, toen ging het naar de Hoge Raad en nu weer naar Den Bosch. Dit is geen rechtspraak. Dit gejojo kun je niet maken. Dat artikel dat stelt dat hulp bij zelfdoding door niet-artsen strafbaar is, moeten we schrappen. Dat laten de rechters hier zelf mee zien. Als hulp bij zelfdoding niet langer strafbaar is, zijn we van een hoop gedoe af. Nu hebben we Heringa, maar de volgende clash komt er alweer aan, met de Coöperatie Laatste Wil. Die zijn hun poeder aan het uitdelen en zodra de eerste dode valt, en die valt natuurlijk binnenkort, spring het OM er bovenop.” – Bert Keizer in gesprek met Wilma de Rek in de Volkskrant.