Privacy & Cookies

Privacy verklaring Linnaeus Boekhandel

Linnaeus Boekhandel, gevestigd aan Middenweg 29 1098AB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:
Linnaeus Boekhandel
Middenweg 29
1098AB Amsterdam
020 468 71 92
https://www.linnaeusboekhandel.nl/
info@linnaeusboekhandel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Linnaeus Boekhandel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor het verzenden van bestellingen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • E-mailadres

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Linnaeus Boekhandel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen in verband met een bestelling
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om boeken bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Linnaeus Boekhandel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Linnaeus Boekhandel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een bestelling. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Linnaeus Boekhandel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Linnaeus Boekhandel gebruikt enkele cookies van Google en een cookie voor het functioneren van de webwinkel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Linnaeus Boekhandel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

In elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u zich uit kan schrijven voor de nieuwsbrief. U kunt hiervoor ons ook altijd bellen op: 020 468 71 92  of mailen naar: info@linnaeusboekhandel.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Linnaeus Boekhandel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de mail: info@linnaeusboekhandel.nl