39.901 resultaten

Kattenpoëzie uit de Nederlandse literatuur

Voor veel dichters is hun kattenvriend een muze. Geen dier is zo veel bezongen als de huiskat. De kat is mysterieus, houdt zijn baasje een spiegel voor en krijgt veel menselijke eigenschappen toegedicht.***** Na het succesvolle "Kattenpoëzie uit de wereldliteratuur" zijn nu uitsluitend de beste Nederlandse gedichten gebundeld. Met gedichten Hans Andreus, J. Bernlef, C. Buddingh’, Remco Campert, Judith Herzberg, Gerrit Komrij, Rutger Kopland, Rudy Kousbroek, Sjoerd Kuyper, Nicolaas Matsier, Jean Pierre Rawie, Astrid H. Roemer, Annie M.G. Schmidt, Rob Schouten, F. Starik, Menno Wigman, Nachoem Wijnberg, Willem Wilmink en vele anderen.

Miose

What you see is what you get. Althans, dat is het wenselijke uitgangspunt. Toch is ook niks wat het lijkt. Maar welk licht je er ook op laat schijnen; uiteindelijk bepalen we zelf hoe een realiteit te interpreteren, hoe een waarheid te bezien. Hoe licht op te vangen en te verwerken tot een passende verbeelding. Derek Otte (1988) neemt in Miose zijn eigen zienswijze onder de loep. Simpelweg omdat de manier waarop je naar jezelf kijkt, doorslaggevend is in de betekenis die je aan je omgeving toebedeelt. Bespiegelen, reflecteren, absorberen en weerkaatsen: Otte geeft zich in deze bundel over aan de stortvloed aan straling die het leven op ons loslaat. Met Miose presenteert Derek Otte alweer zijn vierde bundel en bewijst hij zich één van de meest sprekende dichters van zijn tijd. Geen literaire pretenties, geen hoogdravende voordrachten, maar een Rotterdamse recht-voor-je-raapheid die de deur open zet voor een ieder. Oog om oog. Ziel tot ziel.

Ontbinding

In ‘Ontbinding’ van Piet Gerbrandy wordt het verhaal verteld van een man die verwonderd terugkijkt op een leven vol liefde, vogels, oude boeken en verlangen. De avond valt, er moet afscheid worden genomen, er breekt een volgende fase aan, die ongetwijfeld weer gulzig zal worden omarmd. Net als in eerdere bundels combineert Gerbrandy op ingenieuze wijze poëzie en proza, terwijl zijn vitale, sonore stijl het onmogelijke evenwicht zoekt tussen uitgeklede zakelijkheid en barokke exuberantie. Kachels walmen, merels ruien, libellen dansen, een monnik gaat voor het laatst op pad en zwemmers laten zich galant groeten. Met een koele beugelfles naast zich ziet de dichter de zon ondergaan. Wie zou niet naast hem willen zitten?

Dag en nacht

Dichter, schrijver, muzikant, performer, nachtburgemeester, levenskunstenaar. Duister, belezen, vol humor. No-nonsense, een wijze zwarte raaf. J.A. Deelder. Het is nog maar zo kort geleden dat hij vijfenzeventig werd. Op 24 november 2019 werd dat uitbundig gevierd, met een staande ovatie in de Doelen. Verdrietig en ook dankbaar moesten we vijf weken later afscheid nemen. Het voelde als een afscheid van een tijdperk. Vijf jaar geleden stelde Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, een bloemlezing van Deelders gedichten samen. De democraat Aboutaleb heeft zich bij zijn keuze laten leiden door zijn burgers, en brengt daarmee een ode aan een ongekend literair fenomeen.

Domweg gelukkig, in de Dapperstraat

Wie heeft nog nooit gezegd ik vin je zo lief? En wie heeft nog nooit gedacht Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten? Sommige regels keren steeds weer terug. In dromen (Groots en meeslepend wil ik leven!), in advertenties (Een nieuwe lente) of in verzuchtingen (Tussen droom en daad staan wetten in de weg). Allemaal regels die tot het dagelijks taalgebruik zijn gaan behoren, maar die oorspronkelijk deel uitmaakten van een gedicht. Poëzie heeft in de Nederlandse literatuur altijd een belangrijke plaats ingenomen. En er zijn talloze gedichten die iedereen kent, of waarvan enkele regels in het gemeenschappelijk geheugen gegrift staan. Domweg gelukkig, in de Dapperstraat bevat al die beroemde gedichten, van het allereerste begin: Hebban olla vogala, tot aan de dag van vandaag: Sterven doe je niet ineens, maar af en toe ’n beetje. Alle grote dichters uit onze literatuur én de ‘kleintjes’ die zich met één gedicht onsterfelijk hebben gemaakt zijn vertegenwoordigd. ‘Het boek bevat prachtige gedichten, een vermakelijke inleiding, een bijna wetenschappelijke bronvermelding en een register op titels, beginregels en klassieke regels.’ – De Volkskrant ‘De bloemlezing van Aarts en Van Etten is zelfs bijzonder goed.’ – Het Parool ‘Dit boek is te beschouwen als het zakbijbeltje voor de ware poëzieliefhebber.’ – Leidsch Dagbld

Een baken voor een kind op zoek

De nieuwe stadsdichter van Middelburg Henri Looymans (1956)is benoemd in 2011. Zijn tweede bundel Een baken voor een kind op zoek is in juni 2011 gepubliceerd. De oorspronkelijke Tilburger studeerde Nederlands in zijn geboortestad en Mediëvistiek in Nijmegen. Na een korte periode in het onderwijs is hij sedert twintig jaar werkzaam in de zakelijke dienstverlening. Hij woont ruim 25 jaar in Middelburg.Zou jij mijn woorden willen zijn is zijn debuutbundel uit 2006. Beide bundels zijn mooi uitgevoerde gebonden boeken met een stofomslag en een leeslint.

Vesper

In ‘Vesper’ van Anne Broeksma ontsnapt de dichter uit een omgeving van baksteen, gedreven door een gevoel van gemis. In onderaardse gangen, lawaaiige Nederlandse bossen en verre oerwouden wordt onze relatie met de levende wereld onderzocht. Waar komen wij vandaan? En brengt taal ons daarnaartoe of niet? Het resultaat is een zoektocht in lyriek, waarin boven- en onderwereld, mystiek en wetenschap met elkaar versmelten. ‘Vesper’ is een avondgebed voor wat zich in schaduwen beweegt.

Home Body

From the Number One Sunday Times bestselling author of milk and honey and the sun and her flowers comes her greatly anticipated third collection of poetry. rupi kaur constantly embraces growth, and in home body, she walks readers through a reflective and intimate journey visiting the past, the present and the potential of the self. home body is a collection of raw, honest conversations with oneself - reminding readers to fill up on love, acceptance, community, family, and embrace change. illustrated by the author, themes of nature and nurture, light and dark, rest here. i dive into the well of my body and end up in another world everything i need already exists in me there’s no need to look anywhere else - home

Ik die bij sterren sliep

In 1938 publiceerde Marsman zijn 'Verzamelde gedichten', waarin hij slechts een beperkt aantal van zijn gedichten opnam en waarin hij de structuur van de oorspronkelijke bundels geheel losliet. Bovendien bepaalde hij dat alleen deze uitgave na zijn dood herdrukt mocht worden. Daardoor vormde een bloemlezing, die een zeer onvolledig en vertekend beeld geeft van Marsmans dichterschap, na zijn vroege dood in juni 1940 de basis van alle latere herdrukken van de 'Verzamelde gedichten'. Nu verschijnt voor het eerst een uitgave waarin alle gebundelde, verspreid gepubliceerde en nagelaten gedichten van Marsman zijn opgenomen en waarin de bundels in hun oorspronkelijke vorm zijn hersteld. 'Ik die bij sterren sliep' bevat tientallen gedichten die nooit eerder zijn gepubliceerd. In aantekeningen bij de gedichten zijn de datering, de (voor)publicaties en citaten van Marsman uit brieven of andere documenten vermeld. Verder zijn van elk gedicht de belangrijkste varianten uit eerdere en latere versies opgenomen. Deze volledige uitgave - bezorgd en toegelicht door H.T.M. van Vliet - biedt een nieuwe en verrassende kennismaking met de poëzie van Marsman.

thuis in mezelf

Rupi Kaur omarmt persoonlijke groei. In thuis in mezelf neemt ze lezers mee op een reflectieve, intieme reis naar het verleden, het heden en naar de kracht die in iedereen schuilt. Zij voert openhartige, soms pijnlijke en oprechte gesprekken met zichzelf. Ze herinnert lezers eraan dat je je moet laven aan liefde en acceptatie, verwoordt hoe belangrijk familie en de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt zijn en wat het je brengt als je verandering kunt omarmen. De illustraties, van de hand van de auteur, beelden thema's uit als aanleg en opvoeding, licht en donker en het vinden van berusting.

Veldwerk

Bernke Klein Zandvoort verzamelt gegevens over haar waarneming van de wereld. Ze neemt monsters van de blikken tussen mensen, ziet het verleden als iets wat voor ons ligt maar ook als een spookrijder door een gezicht kan trekken, ontleedt de gelaagdheid van haar eigen denken. Veldwerk bestaat uit lange gedichten en korte gedachten die na blijven klinken. De vraagtekens die Klein Zandvoort plaatst houden haar gezelschap: welke rol spelen we zelf in het scheppen van werkelijkheid?

Rembrandt kan leiden

Rembrandt kan leiden is de eerste dichtbundel van Marianne van Velzen (1970), sinds begin 2018 stadsdichter van Leiden. Ze publiceerde eind 2013 het boek Wisselgeldland, een bundel met veertien fabels voor volwassenen. Van Velzen heeft een eigen bedrijf als trainer, coach en mediator. Zowel in haar dagelijkse werk als in haar gedichten, laat ze graag mensen van ‘plek’ wisselen, om hen zo van een andere kant naar zaken te laten kijken. 'Een mooie bundel van een echte dichter. Mooi taalgebruik, goede vondsten en vaak heel beeldend. Zoals zij Leiden aan mij beschrijft, krijg ik daar een beeld bij ondanks het feit dat ik de stad nauwelijks ken. Knap!' - Ruud van Neerven, dichter 'Trots op onze Marianne! Haar taalplezier en taakopvatting zijn uitzonderlijk. Ze schrijft natuurlijk voor de officiële momenten, maar slaagt er vooral ook in verbindend te zijn tussen mensen en generaties. Een dichter van en voor de stad.' - Christiaan van Minnen, Leids Literair Landschap & INDEX Poetry.

Springtij

In de zomer van 2020 mocht Tsead Bruinja, als Dichter des Vaderlands, op uitnodiging van de Pompestichting met tbs’ers en hun behandelaars spreken. Dat werden openhartige conversaties over hun jeugd, hun leven in de kliniek en de problemen waar ze tegen aanlopen. Op basis van deze gesprekken schreef Bruinja teksten die hij omschrijft als documentairepoëzie. In springtij komen de mensen die we ter beschikking stellen aan de staat zelf aan het woord, in hun eigen taal. Mensen die een vreselijk delict hebben begaan, maar ook mannen en vrouwen met wie we verlangens, adromen en ambities delen.

Set 20 stuks - Poëziegeschenk 2021

poëzie voor Bèta‘s

Poëzie voor bèta’s - onontgonnen gebied Poëzie voor bèta’s? Jawel, dat bestaat. Bèta-poëzie gaat over onderwerpen uit de bèta-wetenschappen. Poëzie en wetenschap streven allebei naar de juiste formulering en vormen dus een logische twee-eenheid. Toch lijkt het een onontgonnen gebied. Hoog tijd voor een expeditie. Ontdekkingsreis De ontdekkingsreis leidt langs een spectrum aan spannende vakgebieden als architectuur, astronomie, biologie, farmacie, geneeskunde, geografie, landbouwwetenschappen, logica, meteorologie, milieukunde, natuurkunde, neonatologie, relativiteit, ruimtevaart, scheikunde, technische wetenschappen, wiskunde en meer en biedt vanuit verschillende perspectieven poëtische inkijkjes. Sommige gedichten zijn serieus of kritisch, andere speels of ironisch. De lezer bepale zelf in welke categorie een gedicht valt. Actuele thema’s zoals de grote griep, marsreizen, gescheiden afval, brexit, aardgaswinning, zeespiegelstijging, ecoducten, windturbines, marathonlopen, watervoetafdruk, tatoeages en vergeten groenten komen aan bod. Maar ook mysteries als de vierkante gatenboor, graancirkels, de massa van een volle batterij, lopen over water, de gulden snede, het einde der tijden en de olifantenkantelaar. En wat je altijd al had willen weten, maar nooit durfde te vragen: ‘hoe moet ik mijn trui aantrekken?’ Rijmen zonder schema De gedichten zijn rijmend. Maar zonder rijmschema. Het rijm duikt telkens stochastisch op, als door het toeval bepaald. www.poezievoorbetas.nl Er staat direct al bij ieder gedicht een cursiefje, een korte overweging. Op www.poezievoorbetas.nl vind je per gedicht een uitweiding over het onderwerp van het gedicht met uitstapjes naar raakvlakken. Waarschuwing Het lezen van bèta-poëzie kan verslavend werken. Het lezen van deze bundel geschiedt op eigen risico.

Zee van vreemden

'Zee van vreemden' is een testament van de kracht van woorden en de impact die zij kunnen hebben op de relaties die je aangaat met anderen - en nog belangrijker: op de relatie met jezelf. Lang Leav drukt delicate gevoelens en gedachten uit in woorden zoals niemand anders dit kan. Haar boodschap en haar werk inspireren en enthousiasmeren een heel nieuwe generatie dichters. Lang Leav is dichter en romanschrijver. Ze werd geboren in een Thais vluchtelingenkamp toen haar familie op de vlucht was voor de Rode Khmer-beweging. Ze groeide op in Sydney, Australië en heeft onder meer de Qantas Spirit of Youth Award, Churchill Fellowship en Goodreads Choice Award toegekend gekregen. Haar boeken worden wereldwijd gevierd en sieren bestsellerlijsten. Haar gedichten beroeren dagelijks de harten van haar 500k volgers op Instagram.

Twee ton

Covid-Olleke-Bollekes

In deze hardcover-uitgave met de voor zich sprekende subtitel ‘Kroniek van een pandemie’ komen in een tachtigtal puntdichten evenveel aspecten van de huidige crisis op een lichtvoetige manier aan bod. Met titels als ‘Dringend Advies’, ‘Talkshow’, ‘Anderhalf Metrum’ en ‘Influencer’, een gegarandeerde grimlach van herkenning.

Het heelal van jouw hart

‘Ik ken geen schrijver in Nederland die zo mooi over geluk kan schrijven als Sjoerd Kuyper. Over de eenvoud van geluk, over de dynamiek van geluk, en ook over het breekbare van geluk, want natuurlijk gaat het soms ook over verdriet, is zijn werk soms diep melancholiek. Maar het geluk wint altijd. En het mooie is dat je tijdens het lezen van Sjoerds gedichten ook altijd gelukkig wordt, ze veroorzaken een ontzettend goed gevoel.’ (Thomas Verbogt) Het heelal van jouw hart bevat de mooiste gedichten en liedteksten van Sjoerd Kuyper uit de periode 1974-2012.

Enigma

Enigma is het debuut van schrijver en dichter Andrew Quail. De bundel staat vol intrigerende dwarsverbanden. Quail neemt de lezer mee in zijn wereld, zoektochten, verlangen en verleidingen. Zijn poëzie wordt gekenmerkt door zijn lichtvoetige stijl gegoten in scherpe zinnen.

Rimpelingen

Over de inhoud Dit boek bevat naast korte uitspraken, die grappig, paradoxaal of absurd zijn, ook beknopte teksten, die al dan niet serieus bedoeld zijn. Sommige Rimpelingen rijmen, andere niet. De tekeningen illustreren een aantal teksten en voegen daaraan de meerwaarde van hun eigen beeldende dimensie toe.

Watertrappelen

Deze prachtige dichtbundel verkent het euforische begin van jonge liefde, het gevecht tegen angst en depressie op de voorgrond van roem, en het onvermijdelijke hartzeer dat voortkomt uit passie. Lili's woorden reflecteren haar eerlijkheid en haar unieke perspectief: herkenbaar maar toch intiem, provocatief maar geruststellend. Haar gedichten zijn het werk van een storyteller die opbloeit. Lili Reinhart is acteur en een voorvechter van mental health awareness. 'Watertrappelen' is haar eerste dichtbundel.

1 gedicht over dag

Het is elke dag die ik beleeft heb, in het afgelopen jaar; vertelde ik haar aandachtig en lief lachend. Wat ben je aan het doen? vroeg ze stilletjes en verlegen; terwijl ik, de afgelopen dagen van m'n afgelopen jaar in dichtvorm aan het inscannen was in de bieb.

84 Goedkope Gedichten

84 Goedkope Gedichten. Waarom betitelt Gerard den Toonder zijn gedichten als goedkoop? Het is aan de lezer om dat te ontdekken, op zoek naar een onderhuidse boodschap. Gerard den Toonder beziet het leven steeds meer beschouwend en liefdevol. In zijn gedichten laat hij de fantasie de vrije loop: persoonlijke gedachtenkronkels, waarheid en bedrog, de zee en zijn geliefde bergen, mijmeringen, benarde situaties, alledaags gedrag van mensen; kortom het leven in alle facetten. Hij schrijft met humor en milde spot, liefhebber als hij ook is van de zelfkant van het leven. Liefde echter voert de boventoon door zijn bundel heen; het belangrijkste in het leven is voor hem immers de liefde. En die liefde voor al wat leeft is gratis, maar zeker niet goedkoop. 84 Goedkope Gedichten en nog 3 gratis! Eerder publiceerde Gerard den Toonder de boeken ‘Cowboy in Nepal, bergsportverhalen’ en ‘Maandagmorgen in Dordrecht’, over het leven in die stad. Hij schreef honderden columns en korte verhalen, gratis te lezen op zijn website: www.gerarddentoonder.com

Ik fladder dankzij jou

Waarom sonnetten? Anne Nederkoorn: ‘Je kunt verschillende waarheden in hetzelfde zien. Bijvoorbeeld als je datzelfde nog eens bekijkt, maar dan met andere ogen. De sonnetvorm helpt daarbij. Die kan een beeld laten kantelen. Waardoor je het ruimer gaat zien.’ Dichtbundels van Anne Nederkoorn (Doetinchem, 1962): Mooie mensen (samen met Jan Rutges, Davidsfonds/infodok – NBLC 1992), 14 sonnetten (Anzicht 2018). Hoogleraar Nederlands Marc van Oostendorp over 14 sonnetten: ‘Wat een steengoede sonnetten zijn dit! Erudiet, vormvast, en intelligent. Ik ben heel vereerd dat ik een kleine aanzet heb mogen geven tot die gedichten!’

On The Verge Of Something

In this third chapter of collected poems, it’s all about bringing forth something that already exists, the art of rewriting the same bearable and unbearable tensions of life. It’s about figuring out what went wrong in the past and all the lessons that we have learned from it. For it has been a very strange time for each and everyone of us. A time to think about life, love and the understanding of the unknown. A time to realize the things we have and not the things we desperately seek to want. From the moment the pen touches the paper, words starts to flow. Beautifully, poetically, but mostly a reflection on what’s going on in the world, the daily surroundings of life. Speaking words of deep thoughts, emotions and learning to listen again to our true inner feelings. Something we seem to have lost on our way, the intensity of being human. Some among us are indeed on the verge of something great by accepting the difficulties of life, by understanding the meaning of unspoken words. The end of searching for all the answers, the acceptance of just being their true selves.

bovenkamer

Bovenkamer speelt vol vuur met woorden zijn instrument deelt inkt spetters, komt tot letters akkoorden. Klinkt als muziek voor publiek in de oren, effluent en zuiver om te horen een waterval in mate mal maar afgemeten uitgesleten ruisend door het dal onder ivoren hoorngeschal geschreven in de breedte

Catalyst Of The Heart

The poet returns with a second collection of poems and lyrics that captures dark confessions about disappointments and strange thoughts. ‘Catalyst of the heart’ is a deeply personal, straightforward collection of poetry wich is often direct but also accessible. Heavy emotions converted into a beautified collection of different perspectives. A beautiful, emotional voyage through the last years of this poets turbulent life. The exquisite pain of loving, coping with loss and grief, are frequently frank, rude but honest. The experience of love can be heartbreaking but also very hopeful. It’s a privilege to read these openhearted, emotional thoughts of an eclectic poet, singer songwriter who expresses his feelings true words, poetry. And as before, some of the materials stayed exactly as they were written with all the original faults and blemishes.

Love is a work of art

First there are the poems. Afterwards they can become a beautiful song, a song from the heart, painful or joyful but always honest and true. A collection of forgotten writings, poems and lyrics all written by heart, expressing the mood of the moment. True deep feelings, sometimes dark but powerful, bold associative leaps but these works are the unmistakable writings of an author who has the right colors of heart. Frequently abstract, often layered with metaphors, similes and sometimes lacking apparent connective. But mostly very understandable for anyone who likes poetry. From napkins to decent diary poetry, just like found, the materials stayed exactly as it exists with all the faults and blemishes.

Ogen spreken een sterk vermoeden

Vliering zonder ramen

Ondanks de goede ontvangst van de laatste bundel – Verwaaid Behang – heb ik besloten om er niet op door te borduren, het over een andere boeg te gooien door verschillende niet-alledaagse onderwerpen te verdichten. Ik doe dit mede om de predicaten ‘versuffing’ of ‘stoffig’ te ontlopen. Kreten die men nog wel eens te pas en te onpas rond placht te strooien. Daarom heb ik er bewust gedeeltelijk een beestenboel van gemaakt. Wat onveranderd is gebleven, is dat ik u bij dit tussendoortje weer veel leesplezier toewens. John Stork

Oeverloos

In zijn korte tragische leven schreef Rutger Cobalt duizenden gedichten waarvan een klein deel bijeen is gebracht in drie dichtbundels. De poëzie van Cobalt leest als een verslag van een zoektocht naar liefde, verbinding, betekenis en zelfkennis. Een zoektocht die dikwijls werd bemoeilijkt door Cobalts strijd om het bestaan en de demonen in zijn hoofd. De vaak duistere dichtbundels, 'dagen van schaamte' uit 2010, 'waar het licht is uitgegaan' uit 2014 en 'zwarte dagen in het paradijs' uit 2017, zijn nu samengebracht in dit verzameld werk. Oeverloos maakt af waar Cobalt in zijn debuut Dagen van Schaamte mee begon; het schaamteloos tentoonstellen van zijn dichterlijke parels en poëtische jeugdzondes waarmee hij de lezer meeneemt naar de pijnlijke, en voor hem uiteindelijk ondragelijke, kanten van het leven. Nu en dan verpakt in wijsheid, humor of verzonnen leed, maar wrang blijft het vrijwel altijd. Pijnlijk tot op het bot.