De mooiste boeken van 2019

kop eindejaarsnieuwsbrief 2
Wie die Luft zum Leben
Ik kan me niet heel veel herinneren van mijn vroegste jeugd, maar één beeld staat me nog glashelder voor ogen: ik zit tijdens het ontbijt op schoot bij mijn vader. Hij dronk elke ochtend drie kopjes thee, at zijn boterham en las de krant. Ik at mijn boterham, dronk mijn thee en tuurde gebiologeerd naar de zwarte tekens op het knisperende papier. Soms las mijn vader dingen voor of mopperde hij zachtjes voor zich uit. Ik kwam erachter dat de zwarte tekens, mits in bepaalde volgorde gerangschikt, woorden vormden waarmee je verhalen kon vertellen, informatie kon verstrekken, iemand kon laten lachen, ontroeren, troosten, maar ook boos kon laten worden. Vanaf dat moment wilde ik niets liever dan zo snel mogelijk leren lezen. U raadt het al: ik heb heel snel leren lezen.
Lees verder

Veganpleidooi

Donderdag 12 december in Plein Theater: Hardcover L. met Roanne van Voorst
ooit aten we dier
Naar aanleiding van haar boek Ooit aten we dieren. Interview door Jaap van Straalen.
Locatie: Plein Theater, Sajetplein 39, 1091 DB Amsterdam.
Aanvang 20.00 uur. Kaarten zijn te bestellen op de website van Plein Theater. Lees meer