125.132 resultaten

Fleeting Scents in Colour

English edition of Dutch publication VERVLOGEN - GEUREN EN KLEUREN IN DE ZEVENTIENDE EEUW (isbn 978 94 6262 323 1)

Hier blijf ik

In Lommel maakt publieke kunst een belangrijk deel uit van het stadsbeeld. In de Limburgse stad vind je kunst van liefst meer dan 75 verschillende kunstenaars.Hier blijf ik is een pleidooi in boekvorm voor kunst in de openbare ruimte en voor een leefbare wereld. Kunstwerken van onder meer Jef Geys en Koen Vanmechelen gaan in deze publicatie in dialoog met poëzie van onder meer Toon Tellegen, Hugo Claus en Herman de Coninck enerzijds en prachtige landschapsbeelden van Lommel anderzijds.

Wij-Van zalig tot Zot

Victor Bourgeois

For Dutch please see below Victor Bourgeois (1897–1962) was the leading pioneer of the international Modern Movement in Belgium. He was invited to design a house for the famous Weissenhofsiedlung in Stuttgart in 1927, and between 1928 and 1930 he played an important role in the CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne), the most influential platform for modern architecture and urban design of the twentieth century. This book is the first study of Bourgeois’ built and textual oeuvre. Despite the refinement of his designs and acuteness of his theoretical insights, he was unjustly forgotten as an architect and urban designer. Architectural historian and curator Iwan Strauven has charted Victor Bourgeois’ complete oeuvre, as well as an intellectual biography. This comprehensive monograph is an important contribution to understanding the history of twentieth-century architecture. -- Victor Bourgeois (1897-1962) was de belangrijkste voortrekker van de internationale Moderne Beweging in België. Hij bouwde mee aan de befaamde Weissenhofsiedlung van Stuttgart (1927) en speelde tussen 1928 en 1930 een cruciale rol in de CIAM, het meest invloedrijke platform voor moderne architectuur en stedenbouw van de twintigste eeuw. Het boek vormt de eerste studie van het gebouwde en geschreven œuvre van Victor Bourgeois. Het fijnzinnige werk van Bourgeois en zijn scherpe theoretische inzichten maken hem tot een onterecht vergeten architect en stedenbouwer. Architectuurhistoricus en curator Iwan Strauven brengt het volledige oeuvre in kaart, zowel in een ‘catalogue raisonné’ als in een ‘intellectuele biografie’ Het boek vormt hiermee niet alleen de eerste alles omvattende monografie van Bourgeois, het levert ook een fundamentele bijdrage aan het begrip van de architectuurgeschiedenis van de twintigste eeuw.

The activity-based working practice guide

Door kunst onderwezen willen worden

Het Limburgia Romana

Hebben we echter te maken met een groep binnen een samenleving dan kunnen we beter spreken van ‘transversaliteit’ of cultuuroverdracht, de sociologische variant van het psychoanalytische begrip overdracht (projectie) = een breed gedragen conceptie of verbeelding van feiten die in het verleden plaatsgevonden moeten hebben en die voortdurend of het heden worden geprojecteerd. Deze transversaliteit heeft als (verborgen) doel om de overstap van een bepaald stadia waarin men is komen vast te zitten naar een volgend stadia mogelijk te maken. Dit is een emancipatorisch (bewustwordings) proces. De transversaliteit maakt daarvoor gebruikt van zogenaamde ‘transversale functies’. Deze zijn afkomstig uit het collectieve onbewuste van een groep, die het vastzitten in een stadium geven en proberen in gecodificeerde vorm een oplossing aan te dragen voor de op dat moment bestaande (identiteits)crisis.

Ed van der Kooy - Vervormde werkelijkheid

Met drieënvijftig schilderingen op papier reflecteert Ed van der Kooy (Den Haag, 1956) op het huidige tijdsgewricht, waarin een grillige pandemie, rassenrellen en een aanhoudende klimaatcrisis de nieuwsberichten bepalen. Soms zijn de beelden duister en heftig. Soms lijken ze idyllisch want schuilt er een addertje onder het gras dat de droom verstoort. Ook schilderkunstig blijkt niets vanzelfsprekend te zijn. Op zijn verzoek schrijft dochter Floortje van der Kooy (Den Haag, 1993) bij enkele werken haar overpeinzingen. Het wordt voor haar een manier om te snappen wat er gaande is en de verwarring de baas te worden. Deze uitgave toont de drieënvijftig werken en tien gedichten en bevat tevens de weerslag van een gesprek dat publicist Kees Verbeek met hen voerde over dit bijzondere project.

Fré J. Drost - grafisch beeldkunstenaar

Toen Fré J. Drost studeerde aan de kunstnijverheidsschool werd hem voorgehouden dat een kunstenaar altijd een open oog moet hebben voor de praktische kant van het leven. Veel van zijn docenten combineerden een betaalde baan waarin ze hun kennis en ervaring konden toepassen met vrij werken in hun eigen atelier. Die les heeft Drost ter harte genomen, hij ging na het afstuderen werken als ontwerper en tekenaar van reclamemateriaal. Later vond hij een baan als bewaker van de kwaliteit van reclamedrukwerk. Na werktijd en in vakanties was hij graag aan het tekenen en schilderen in zijn atelier. Een schetsboekje droeg hij altijd bij zich, mening medepassagier is tijdens de treinreis naar zijn werk door hem getekend, het liefst in karikaturale vorm. Van vakanties moest hij naar eigen zeggen uitrusten omdat het moeilijk kiezen was tussen ‘dolce far niente’ en zóveel vastleggen als maar enigszins mogelijk. De kracht van zijn kunstenaarschap lag zelfs meer in het dagelijks werk als reclameontwerper dan in zijn vrije werk in het atelier. Affiches en folders tonen hoe goed hij was als tekenaar en aquarellist. Zijn kleurgebruik is daarin zelfs beter dan in de schilderijen. Affiches uit de tijd dat hij voor drukkerij Joh. Enschedé en Zonen in Haarlem werkte, vinden via gespecialiseerde veilingsites nog steeds gretig aftrek. Met name die welke hij maakte in opdracht van de N.S.

Florissant door het Land

Misschien zijn jullie het al moe maar desondanks weer een gedichtenbundel van Hans Vogel. Met deze 16e uitgave is hij ruimschoots de 400 gepubliceerde werkjes gepasseerd welke volgens zeggen steeds beter worden. Maar dat mag ook wel omdat hij al sinds de jaren '80 hiermee bezig is. Wederom vertegenwoordigd zijn geloof, liefde, actualiteit, een enkele persoonlijke en 5 stuks in het Engels. Van elk gedicht is de vorm rijm omdat dit hem de uitdaging biedt om met deze regels toch te zeggen wat hij bedoeld. Vrije regelval is in zijn ogen te makkelijk (waarom makkelijk als het moeilijk kan is één van zijn opvattingen). Welnu neem een duik in een wereld gevuld met zijn visies die hij opgebouwd heeft in zijn 58 levensjaren (waarin lezen over wetenschap en geloof een prominente plek innamen). Veel plezier!

Nothing, yet everything

Een kunstenaarsboek met conceptueel werk van Christoph Ruys uit de periode 1995-2020 en bijdragen van Frederik Willem Daem, Susan Howe, Eric Min, Maarten Inghels, Francis Ponge, Dirk Lauwaert, Erik Eelbode, Hanne Lamon, Steven Jacobs, Jan Baetens en Lisette Ma Neza. Discreet, bedachtzaam en bewust onspectaculair. Sinds 1995 werkt Christoph Ruys rond de voortdurende heroriëntering en herdefiniëring van onze visuele cultuur. Objecten, locaties, mensen of gebeurtenissen die refereren naar bredere, maatschappelijke kwesties zoals geweld, gecodeerde gemeenschappen, talig onvermogen of de rol van het fotografische als bindmiddel tussen het zelfbeeld en de realiteit vormen vaak een thematische leidraad binnen dit oeuvre. Christoph Ruys' werk is genre- en mediumoverstijgend: naast fotografie omvat zijn werk ook installaties, scenario's, essays, performances, print, tekeningen en video.

The Thread Joining Two Souls

This is a book containing 41 drawings created by Jenny Scholten van Aschat using just one ink line to join two souls in love. There are no titles to any of them as I believe you can make your own titles and stories for each drawing.

Suites voor annemieke

Dit geschrift komt het dichtst bij de dichtende functie die een dichtbundel vermag te bieden. De suite bestaat als muziekvorm reeds sinds de barok, een verzameling van vreemde en bekende dansen, die de jeugd meesleept, zoals in de 20ste eeuw popgroepen op popfestivals. Hier brengen coupletten van haiku, senryu, haiga en een enkele haibun in deze suites rust, spanning en cesuren, als gaten in de geest die blijven intrigeren. De bundel laat zich van voor naar achteren, en van achteren naar voren, of sprongsgewijs bladerend lezen naar de luim van de dag en de behoefte van het moment, waarbij verdieping diepere gedachten en hogere inzichten kan bewerkstelligen.

A Written Observation

“Our hearts are calling out to us, but we are too busy calling out to the hearts of others. Checking in with them, yet forgetting to check in on ourselves.” The poems written in this book portray my personal experience and shed some light on a few observations I have made about different types of issues in today’s society. Through my poems, I hope to give some insight into both my opinions and my mind. By writing about these topics and sharing them with the world, I aim to spread knowledge and awareness, with the hope of reducing stigmas and taboos surrounding mental health-related topics. I want to let anyone reading this know that they’re seen, heard, and loved. You are not alone; we are in this together. Everyone keeps secrets that are hidden close to the heart and kept away from the mind. If you share these secrets, you might just find someone who understands them and lets you know that you’re not crazy. In this way, we can confer love upon each other. So, let’s spread that love, as any love sent out to the universe will be returned. - Written in the stars, spoken from the heart.

Digging Up The Future

De Dame met de Eenhoorn

In een klein museum in Parijs hangt een reeks van zes wandtapijten: De Dame met de Eenhoorn. Deze middeleeuwse schat prikkelt al eeuwenlang de verbeelding. In deze rijk geïllustreerde uitgave onderzoekt de schrijfster, die zich lang en intensief met de wandkleden heeft beziggehouden, de betekenis van de voorstellingen op de kleden. Haar ontdekking is dat de wandkleden het verhaal vertellen van een inwijdingsweg - een loutering van de ziel.

Housing Refurbishment for Energy Efficiency and Comfort

The housing stock in Vietnam has boomed in the last few decades, especially in urbanised areas. However, the increasing number of housing units did not go along with housing quality, a healthy living environment or a sustainable building stock. Recent legislation only applies to public buildings but not the private housing sector, which accounts for the majority of the building stock. Therefore, this research aimed to contribute to a more sustainable building stock in Vietnam by improving the energy efficiency in new and renovated urban houses. This research started with examining the energy upgrade potential of the existing houses in Vietnam. Both passive and active refurbishment design measures were investigated for the Vietnamese context. Among the measures, a green facade has a large potential in energy saving. Effect of a green facade on thermal and energy performance was tested by conducting a physical experiment on a real tube house in Hanoi. Next, a stepped design strategy was introduced in a student design workshop in Vietnam. The participants were trained to apply sustainable and energy efficient design measures for Vietnamese tube houses. In addition, the vision for designing future tube houses was discussed on several sustainability aspects: urban densification, energy efficiency, circular economy and social interaction. This research is also expected to contribute to the establishing of a future national technical regulation for private housing in Vietnam.

Han Hoogerbrugge

Vanaf 1 januari 2021 is Adobe Flash niet meer. Jarenlang is Flash het programma geweest om interactief bewegend beeld online te tonen. Alleen via omwegen kun je de animatiesoftware nog gebruiken. Voor een kunstenaar als Han Hoogerbrugge is Flash decennia lang zijn canvas geweest. Nu is het ontsluiten van een digitaal oeuvre anders dan als zodanig altijd al redelijk ingewikkeld. De omstandigheden tien jaar geleden zijn anders dan vijf jaar geleden. Het verscheiden van Flash was voor ons de aanleiding om digitale aanwezigheid te vertalen in boekvorm. De titel End of Life doet een afscheid vermoeden maar de hele publicatie is een weerslag van huidige activiteit. Bewegend beeld gevat in aansprekende stills. End of Life is een sprankelende verzameling tweeluiken, weerslag van ongeremde creativiteit. Tegelijkertijd ontsluit het Han Hoogerbrugge’s thematiek. Daarin onderscheidt het zich in niets van de door hem in Flash gemaakte series Neurotica, Modern Living of ProStress TM. Sterker nog – het haakt daar naadloos op aan. End of Life geeft beeldend inzicht in Han Hoogerbrugge’s kunstenaarschap. Genadeloos! Glashelder! Straf! Amusant! Onverbiddelijk! Voer voor verzamelaars, eenmalig verkrijgbaar in beperkte bescheiden oplage.

Public Rental Housing Governance in Urban China

Recently, Chinese Public Rental Housing (PRH) provision has witnessed a shift from ‘government’ to ‘governance’: policy making shifted from government steering to mixed forms involving government, market and civic actors to pursue effective and fair policies. In the meantime, this new-era PRH governance is credited with mixed results. However, the existing studies fail to describe the mechanisms underlying this new-era governance of PRH with the rising involvement of market actors and those in civil society and whether the new-era governance is considered to be effective, achieving the objective of stability. Therefore, this PhD research aims to fill the two research gaps through building a better understanding of the PRH governance in the current Chinese context and evaluating PRH governance. To fulfil this aim, this dissertation is underpinned by a theoretical foundation from the governance perspective and adopts a mixed-method approach with quantitative and qualitative data in the study of Chinese PRH provision. The dissertation reveals the essence of the current Chinese PRH governance by bringing forth a governance model and shows the structures and mechanisms for non-governmental actors to play a role in the governance of PRH. The dissertation also shows the perceived governance outcomes from tenants’ perspective and demonstrates two main governance challenges of Inclusionary Housing, a newly introduced instrument adopted in the Chinese PRH governance. Based on the results, this PhD research theoretically and empirically contributes to the housing governance literature.

Bob Laurentius Richel

Op de eerste verdieping van het Museum of Witchcraft and Magic in het Engelse Boscastle bevindt zich de Richel-collection, een verzameling kunstvoorwerpen met een occulte onderwerpkeuze die in 2000 aan het museum zijn geschonken door de Amsterdammer Bob Laurentius Richel Bob is echter zelf ook een begenadigd kunstenaar en heeft een groot oeuvre aan tekeningen en objecten nagelaten, die qua genre balanceren tussen het surrealisme, de primitieven en het symbolisme. De werken kennen ook diverse onderwerpen. Religie, en dan met name het Rooms Katholicisme, de Tweede Wereldoorlog, het occulte maar ook zeer persoonlijke werken waarin Bob een uitlaatklep zoekt voor zijn gevoelens of zijn ongenoegen met de wereld waarin hij gedwongen is zijn weg te vinden, verwikkeld in een Koude Oorlog en met nucleaire dreigingen die met één druk op de knop werkelijkheid kunnen worden... In deze wereld leeft Bob Richel, voedt hij zijn kinderen op, maakt hij zijn kunst in vroege en late uren en vertellen zijn tekeningen een verhaal dat zelfs in de eenentwintigste eeuw nog niet aan relevantie heeft ingeboet. www.bob-richel.nl

Koh Sang Woo

Altijd onderweg

In heldere bewoordingen beschrijft Sietse Terpstra zijn rijke binnenwereld. Hij bewaakt de balans tussen ' persoonlijk ' en ' privé ' om de lezer ook hun eigen gevoel en gedachtes bij de teksten te kunnen laten hebben. Ook de afwisseling tussen humor, lichtheid en emotie brengt het geheel tot een mooi boeket aan gedichten.

Oh! You Pretty Things

This catalogue presents a selection of portrait drawings made by Quinten De Coene, ranging from 2014 to the recent work at the end of 2020. His body of work has grown to over one thousand paintings and drawings, with additional works in other mediums such as photography and sculpture. He continues to work each day, painting the landscapes of his neighbourhood or drawing portraits of his friends and family. A fascination for the human face and psychology is at the front of his art. This has resulted in hundreds of portraits over the last ten years. Therefore this catalogue presents a small selection to represent the different approaches to the genre by the artist, rather than to give a chronological overview.

Les Monseigneurs. Comme si de rien n'était

Thomas REnwart (°1995, BE) voltooide zijn masteropleiding Beeldende Kunsten met als specialisatie Textielontwerp (LUCA School of Arts) in 2019. Sindsdien werkt hij onder het alias Les Monseigneurs, Comme si de rien n'était: Cahier Intime & Catalogue is het eerste kunstenaarsboek en de eerste monografie van Les Monseigneurs. Thomas Renwart creëert een intiem schrift waarin hij analoge foto's van zijn artistiek proces laat dialogeren met zijn archief van gedroogde bloemen en botanische tekeningen. Het is een eerste bloemlezing uit zijn Horticultural Society: wandtapijten, borduursels en quilts met zorgvuldig gekozen visuele ontwerpen, woorden en zinnen die fungeren als kunstwerken. Hij ontbloot een intieme kunstenaarspraktijk waarin ambachtelijkheid, techniciteit, lokaliteit, handwerk en een dosis poëtisch hooliganisme elkaar bestuiven en uitdagen. Het boek leest als een mobiele tuin en gunt een blik in het atelier van deze textiel-hovenier.

LDE Heritage Conference on Heritage and the Sustainable Development Goals

Heritage—natural and cultural, material and immaterial—plays a key role in the development of sustainable cities and communities. Goal 11, target 4, of the Sustainable Development Goals (SDGs) emphasizes the relation between heritage and sustainability. The International LDE Heritage conference on Heritage and Sustainable Development Goals, which took place from 26 to 28 November 2019 at TU Delft in the Netherlands, examined the theories, methodologies, and practices of heritage and SDGs. It asked: How is heritage produced and defined? By whom and in what contexts? What are the conceptions of sustainability, and in what ways are these situational and contextual? How can theoretical findings on heritage and SDGs engage with heritage practice? The conference built on the multidisciplinary expertise of academics in the humanities, social, and spatial sciences, notably the interdisciplinary crossover research program, Design & History, the new theme of Heritage Futures at TU Delft, on active collaboration within the LDE Center for Global Heritage and Development (CGHD), and on heritage-related research conducted by the three partner universities Leiden, Delft and Erasmus in Rotterdam by further associated partners in the consortium and internationally.

Folon. Sculpteur

Que ce soit par ses affiches, ses illustrations, ses animations télévisuelles et par ses nombreuses expositions de par le monde, Jean-Michel Folon (1934-2005) a mondialement marqué l'imaginaire du dernier tiers du XXe siècle. Humaniste, il laisse une œuvre figurative et poétique, ancrée dans des techniques traditionnelles et, de ce fait, atypique dans le paysage artistique de son temps.

Before I Was Born

In 'Before I Was Born', Tja Ling illustrates the story of her family’s journey from China to the Netherlands, between the 1930s and 1970s, in 14 interconnected pencil drawings. Out of respect and admiration for the way her (grand)- parents built a life for themselves with all the challenges they have had to face, migrating without any formal education or knowledge of the local language. These drawings are a chronicle of pride, strength and respect. A narrative of a child discovering why her parents are the way they are, why they did what they did and how, ultimately, their experiences were destined to also shape her, even before she was born. The unique binding method ensures that all drawings are connected without the interruption of a page border. When fully opened, the book measures 4.75m in length. Due to the leporello binding, the book can be browsed in 2 directions. There are 2 ‘sides’ to the book, just as there are 2 sides to every story. All drawings by Tja Ling Hu. The text by Florisz van Dijk is included in English, Dutch and Chinese. Chinese translation: Mel Chan. Book design by Tina De Souter. In Before I Was Born illustreert Tja Ling in 14 met elkaar verbonden potloodtekeningen het verhaal van de reis van haar familie van China naar Nederland, tussen de jaren dertig en zeventig van de vorige eeuw. Uit respect en bewondering voor de manier waarop haar (groot)ouders een leven voor zichzelf hebben opgebouwd met alle uitdagingen die ze hebben moeten doorstaan, migrerend zonder enige formele opleiding of kennis van de lokale taal. Deze tekeningen zijn een kroniek van trots, kracht en respect. Een verhaal van een kind dat ontdekt waarom haar ouders zijn zoals ze zijn, waarom ze deden wat ze deden en hoe hun ervaringen uiteindelijk voorbestemd waren om ook haar te vormen, zelfs voordat ze geboren was. De unieke bindwijze zorgt ervoor dat alle tekeningen met elkaar verbonden zijn zonder de onderbreking van een paginarand. Wanneer het boek volledig is opengeslagen, meet het 4,75 m in lengte. Door de leporellobinding kan het boek in 2 richtingen worden doorgebladerd. Er zijn 2 'kanten' aan het boek, net zoals er 2 kanten zijn aan elk verhaal. Alle tekeningen door Tja Ling Hu. De tekst van Florisz van Dijk is in het Engels, Nederlands en Chinees opgenomen. Chinese vertaling door Mel Chan. Het boek is ontworpen door Tina De Souter.

vijf edities Kunst op de Koffie

‘Het evenement heeft me in ieder geval duidelijk gemaakt dat er in het Arnhemse Spijkerkwartier iets bijzonders is ontstaan: een netwerk van kunstenaars en bewoners die samen unieke, tweejaarlijkse tentoonstellingen organiseren. Het lijkt me geen concept dat je overal kunt toepassen, maar eerder iets wat door het samenvallen van bijzondere omstandigheden en mensen mogelijk is geworden. Kunst op de Koffie toont hedendaagse beeldende kunst. Anders dan veel mensen denken, is het tentoonstellen van hedendaagse kunst binnen het kunstcircuit nog altijd een marginale aangelegenheid die voornamelijk plaats grijpt in door het brede publiek nauwelijks bezochte kunstruimtes. Kunst op de Koffie is wat dat betreft afwijkend. Het toont hedendaagse kunst in een ander, voor een breed publiek toegankelijk en aantrekkelijk kader. Kunst op de Koffie neemt daardoor een unieke positie in.’ - Peter Nijenhuis, historicus/publicist Dit feestelijke boek is een kunstwerk om doorheen te wandelen. Verdwaal onderweg en stel je eigen slinger samen met 25 werken die speciaal voor dit boek zijn gemaakt. Rijg ze aan het megalange leeslint en beleef de kunst waar het hoort; dichtbij. Met unieke werken van: Bart Lunenburg, Guido Nieuwendijk, Annegret Kellner Ada Dispa Hans Walraven Luuk Smits Aline Eras Aafke Bennema Anook Cléonne Giel Louws Esmay Groot Koerkamp Fiona Lutjenhuis Jaap Kroneman Heidi Linck Hjalmar Riemersma May Heek Rinke Nijburg Maarten Nico Wouter van Riessen Peter Jordaan Harry Markusse Bas Fontein Malou Cohen Rosemin Hendriks Marena Seeling

Landscape Metropolis

Pieter van der Arend

Pieter van der Arend is een veelzijdig man. Hij start pas na zijn pensionering met schilderen. Hij schildert meestal de zee, vergezichten, de polder en bloemen. Hij heeft als zeeman de hele wereld gezien en heeft als aannemer meegewerkt aan de verbreding en verbetering van bruggen, sluizen en stuwen in Nederland. Hij geniet van de polder waar hij woont in de Alblasserwaard en van zijn leven als familieman, liefhebbende echtgenoot, (schoon)vader, vrolijke opa voor zijn kleinkinderen en goede vriend van een groep mensen die dicht om hem heen staan. Hij schildert recht uit zijn hart. Zijn oudste dochter Diana is zo trots op hem dat ze een overzicht heeft samengesteld van de meeste schilderijen die hij in de afgelopen twintig jaar heeft geschilderd. We kijken nu al uit naar de volgende reeks schilderijen die hij nog gaat maken. Veel inspiratie en kijkplezier toegewenst!

Natuur(lijke) liefde

Jana verzamelde sinds de jaren '80 diverse gedichten die ze maakte als deze in haar brein opkwamen. Het betreffen 'verhalen' over de haar zo geliefde zee, de natuur verweven in liefdesgedichten, problemen in gezin, een demente moeder, de dood van de echtgenoot van een vriendin, maatschappelijk: drugsgebruik, werkeloosheid, echtscheiding, een vrouw die in 'het leven' stapt. Als laatste twee het gedicht aan vrienden die verhuizen, dat 'Afscheid' heet, en een gedicht voor een collega die 25 jaar getrouwd is.

Japan: Nation Building Nature

Japan: Nation Building Nature is the first book to map out the views of nature that have shaped the widely acclaimed but often misunderstood modern architecture of Japan. By connecting the dots between philosophy, design, geopolitics, and an earnest quest for a greener tomorrow, this book explains how Japanese culture can shed new light on our understanding of ecology, and vice-versa. Using a distinctive blend of academic research and personal experience, Joachim Nijs draws on architectural history to navigate Japan's complex and unique ecological ethic through the lens of four stereotypical phenomena: earthquakes, monsoon climates, nuclear erasure of life, and insularity. This book offers key insights and references for anyone wishing to deepen their knowledge of Japan and its architecture.